İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

 

Rüyada yılan görmek, Rüyada yılan görmenin anlamı,Rüyada yılan görmek ne demek,

Rüyada yılan görmekRüyada iri ve uzun yılan görmek, rüyada yılan sokması,rüyada yılan öldürmek,rüyada yılan yemek, Rüyada beyaz yılan görmek, Rüyada yeşil yılan görmek,Rüyada iri ve uzun yılan görmek vb içerikler var,

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yılan görmek on şekilde tâbir olunur:
a) Gizli düşmanlık
b) Maişet,
c) Selamet,
d) Saltanat
e) Emirlik,
f) Devlet,
g) Zevce,
h) Evlad,
ı) Öülm,
i) Sel.
Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna delâlet eder.

Rüyada bir yılanın etini çiğ olarak yediğini görmesi, düşman üzerine galip gelmeye ve düşmanın malından nasiplenmeye delâlet eder.

Rüyada yılanın eti, kemiği, derisi, kanı düşmanın malına delâlet eder.

Rüyada yılanın kendisine güzel bir sözle hitap etitğini görmek, düşman ile sulh olmaya delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir beyaz yılan görüp bunu tuttuğunu ve bu yılana malik olduğunu görmek, yüksek mertebelere nailiyete delâlet eder.

Rüyada yeşil yılan görmek, dinin düşmanı olarak tâbir edilir.

Rüyada kendisini bir yılanın ısırdığını görmesi, düşmanı tarafından
erişecek eza ve meşakkate işarettir.

Rüyada bütün sokakların yılanların istilasına uğradığını ve sokaklarda yılanların
gezdiğini görmek, o yerde harbin meydana gelmesine ve düşmanın galebe etmesine
alâmettir.
Rüyada bir yılandan iki elleri üzerine mal bulaştığını görmek, düşmanın ölümüne ve onun malından geçecek menfaata delâlet eder.
Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder.

Rüyada başında yılan olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının melikler yanında yüce
olacağına alâmettir.
Rüyada bahçe ve bostanının yılanlarla dolu olduğunu görmek, o bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve bereketine delâlet eder.

Rüyada yılanın derisini altın olarak bulduğunu görmek, meliklerin hazinesinin ele geçmesine delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça ettiğini gören kimse zevcesini üç talakla boşar. Eğer iki parça etse, düşmanından intikamını alır.
Bir kimsenin rüyada yılanın yüksek bir yerden indiğini görmesi, o mahalde şanlı birinin veya oranın reisinin ölümüne delâlet eder.

Yine bir kişinin rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezindiğini görmesi,dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura alâmettir.
Rüyada karın yılanı (yani solucan) görmek, insan ile beraber sofrasında yemek yiyen
akraba ve ailesine işarettir. Çünkü solucan da insanın gıdasına ortaktır ve onu yer
bitirir.
Rüyada bir yılanı beline sardığını görmek, bele takılan kemere delâlet eder.
Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya yorulur. Bazen de iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa yorumlanır. Bazen de bu rüya, yaramaz, korkunç ve kötü komşuya yorumlanır.
 

Yılan mal sahibi düşmandır. Çünkü rüyada zehirin tabiri maldır.
 

Kendisini yılan ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir dert erişir.
 

Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı yönünden düşmanın en şiddetlisidir.