İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Rüyada köpek görmek

Rüyada köpeğin saldırması,Rüyada köpek ısırması,Rüyada dişi köpek görmek,rüyada siyah köpek,rüyada beyaz köpek,rüyada köpeklerin uluması vbiçerikler vardır

Rüyada köpek görmek, sadık insanların çevrenizde olduğuna işaret etmektedir.

Rüyada köpeğin saldırması; fakat ısırmaması durumu için yapılan rüya yorumlarında, çevrenizde düşmanlarınızın bulunduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu düşmanlar, size hiç bir zarar veremeyeceklerdir.

Rüyada köpek ısırması, ve bunun sonucunda da elbiselerin parçalanması, iş ortamında sizinle rekabet halinde olan kişilerin, size zararlarının dokunacağına işaret etmektedir.

Rüyada bir kaç köpek tarafından saldırıya uğramak, fakat, bu saldırının hiç bir şekilde olumlu sonuçlanmaması demek, bir olay nedeni ile ailenizin sizi suçladığı, fakat, sizin bu olay hakkında kendinizi aklayacağınız anlamına gelmektedir.

Rüyada köpeğin emzirdiğini görmek, bekar olan erkeğin iyi bir kız ile evleneceğine, çocuk sahibi kişilerin ise, çocukları tarafından bir iyiliğe maruz bırakılacağına işaret etmektedir.

Rüyada köpek görmek günah islemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zarar erişir.

Dişi köpek, inatçı ve kötü bir aileden kadındır. Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur. Eğer köpek beyaz olursa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, ailenin büyüğü olur.

Rüyada köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Rüyada çoban köpeğine sahip olmak, rüya sahibinin bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir. Ev köpeği, düşmandır.

Köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir. Köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.

Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse, bu rüya bütün insanlar hakkında hayırlıdır.

Rüyada av köpeklerinin avdan döndüklerini veya şehre girdiklerini görmek, işsizliğe işarettir

Rüyada kendisinin köpeğe dönüştüğünü görse, Allah (C.C) o kimseye büyük bir ilim öğretim ve kibirlenmesinden dolayı, Allah elinden ilmini alır.

Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer.

Köpek bekçiye ve biat sahibi bir kimseye yorumlanır.

Köpekler güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcılarıdır.

Rüyada görülen köpek, zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır.

Rüyada bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, cibilliyetsiz bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir.

Rüyada köpeğin sizden kaçtığını görmek, düşmanı yenmeye yorulur.

Köpeğin ağzından üstünüze bulasan salya, hakkınızda çıkan sözlere üzülmektir.

Siyah bir köpeğin uluması, hastalığı ifade eder.

Rüyada köpek öldürmek, düşmanı yenmeye işarettir.

Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, esine ihanet ettiğine delalet eder. Rüyasında köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder. Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yardım için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.