İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Rüyada cami görmek

rüyada cami yapmak

Rüyada cami görmekRüyada cami görmek, hayır ve bereket ile tabir olunur. Çünkü camiler, İslam’ın alâmeti ve şiarı ve Allah’ın evleridir.
Rüyada camiye girdiğini görmek, din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret için çıktığı pazara delâlet eder.
Rüyada şehir camiini görmek; ana, baba, hoca ve üstad gibi kendisine itaat lazım olan herkese delâlet eder.
Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka ve sâliha zevceye işarettir.
Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi olunacak bir âlime delâlet eder.
İbn-i Sîrîn’ne göre

 Rüyada, cami, mescid, medrese veya başka hayır evi imar eylediğini görmek, uyanıkken bunları yapmaya muvaffak olmaya delâlet eder.Rrüya sahibi salih ameller işler.
Yine başka bir görüşe göre Rüyada bir cami veya mescid yaptığını görmek, dindar ve saliha bir kadın ile evlenmeyle yorumlanır
Rüyada, camiye, mescide ve ya medreseye girdiğini görmek, takva ile de tâbir olunur.

Cafer-i Sâdık (r.a)  ‘a göre rüyada cami görmek

 Rüyada cami görmek şu şekilde ile tâbir olunur:

 a) Sultan ve onun makamı, b) Medrese hocaları, c) Alimler ve fıkıh bilginleri, d) Kadri yüce bir kadın.
Rüyada Caminin kubbesini görmek, melikin yakınları ve haline muttali olan kimselere işarettir.
Rüyada Caminin direklerini görmek;  devlet büyükleri ve âmirler ile tâbir olunur.
Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka, saliha zevceye dinde hayra; minaresi, vezir ve imama, bazı kere de minare, müezzine, Kur’ân-ı Kerim okuyana delâlet eder.
Rüyada Caminin etrafında görülen  şadırvan, subaylar ve askerler için tıpkı kışlalar gibidir.
Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz ibadeti için camide toplanan cemaate delâlet eder.
Rüyada cami müezzinini  görmek, şehrin hakimi, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır âlimlerine işarettir.
Rüyada  caminin lambalarını görmek, o asrın fıkıh âlimlerine delâlet eder.
Rüyada caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat edilen dinî kitaplardır.