Rüyada at görmek,Rüyada at görmenin anlamı, Rüyada at görmek ne demek,Rüyada at görmek ne anlama gelir,Rüyada at görmenin yorumu, Rüyada at görmek ne ile yorumlanır,Rüyada at görmek hangi anlamlara gelir.

Rüyada at görmek murada nail olmaya yorumlanır. Ata binmeye ehil olmayan biri, rüyada ata bindiğini görse, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere delâlet eder. Bazı kere de ata binmek yolculuğa işarettir.

Rüyada at bolluk ve bereketin, zenginliğin simgesidir. Çok başarı elde edeceğinizele yorumlanır. Gösterişli bir at görmek büyük bir işin başına geçmeye, yüklü at görmek, iflas edileceğine, savaş atı görmek, düşmanın zararına uğramayacağına, at yarışı, sabırsızlığa, atın nallanır görmek, bir hastalığa tutulmaya işarettir. At genellikle istek ve arzularınıza kavuşacağınıza yorumlanır..

Danyal (a.s.)demiştir ki: - Rüyada at görmek, izzet ve  şeref ve devlete delâlet eder.

Kirmani de demiştir ki: - Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır yol almak, şeref ve yüce kadre delâlet eder.

Doru renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin çokluğuna, doru taya (atın yavrusu) bindiğini görmek, zengin bir kadınla evlenme ye delâlet eder.

Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir.

Bazen de at görmek, güzel inşa edilmiş bir eve delâlet eder.

Kır ata bindiğini gören kimse düşmanına galebe eder. Yine kır at görmek, hayır ve berekettir.

Rüyada at görmek, her yönüylehayırdır ve yüksek mevkilere işarettir.

Attan indiğini görmek, iyi değildir ve üzüntü alâmetidir.

Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet eder.

Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de, neşeli, sevinçli bir kadın ile tabir olunur.

 

Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselmeye delâlet eder.

Eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görmek, fena huylu bir kadına işarettir.

Rüyada kendi yanında veya evinde bir atın helak olduğunu görmek, insanlardan birinin vefat edeceğine işarettir.

Rüyada atın kendisini ısırdığını görmek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya delâlet eder.

Atı öldürdüğünü görmek ise, nimet, mal, izzet ve kuvvetle tabir olunur.

Rüyada at üzerinde olduğunu fakat buna taaccüp ettiğini görmek, Allah yolunda cihada işarettir

 Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu olacağına delâlet eder.

.

Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, evlat ve akrabanın çokluğuna işarettir. Atın kuyruğunun kesildiğini görmek ölüme delâlet eder.

Rüyada bir atı öldürdüğünü görmek, nimet, mal, izzet ve kuvvete nailiyete delâlet eder.

Beyazlığı siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini görmek, dindar bir hanımla evliliğe delâlet eder.

Kendi atından inip bir başkasının atına bindiğini gören kişinin, bir halden diğer hâle geçeceğine işarettir. İki halin arasındaki fark, iki atın arasındaki fark nisbetincedir ve iş ona göre tecellî eder.

Rüyada posta atına binmek ise, binen için ecelin yakın olduğuna işarettir.