Rüyada Ateş Görmek

Rüyada Ateş GörmekRüyada Ateş görmenin Anlamı

 Rüyada ateş görmenin pek çok anlama gelir. Rüyada ateş görmek başınıza gelebilecek olaylarla veya içerisinde bulunduğunuz durum ile ilgilidir. Rüyada Ateş görmek rüyayı gören kişinin durumuna, hayat tarzına, kişinin yaşam biçimine göre farklı şekillerde yorumlanır. Bu nedenle rüyayı yorumlamadan önce bu durumları göz önünde bulundurmak gerekir.  Yoksa doğrudan rüyayı olduğu gibi yorumuyla ele almak yanlış bir sonuç çıkarılabilir.

Aşağıda rüyada ateş görmenin bazı anlamları verilmiştir. Tüm bu açıklamalardan sonra kendi yaşam tarzınızı göz önünde bulundurarak yorum yapabilirsiniz.

Ateş bazen müjde, bereket; bazen savaş, korku, hapis, zarar ve günahtır. insanın kalbini yakan ateş kara sevdaya, Ağaçları yakan alev değerli bir insanın ölümüyle meydana gelecek sürtüşmelere yorumlanır

■ Rüyada Ateş görmek

Kışın soğukta ateşte ısınmak zenginliğe, karanlıkta ışık saçmak maksadıyla ateş yakmak insanları bir konuda uyarmaya ve onlara rehberlik etmeye yorumlanır. Yine ateş görmek, acele olan rızka ve hazırlanmış maksada işarettir. Rüyada ateşten menfaatlandığını görmek, bol rızıkla mükâfatlandırılmaya delâlet eder. Bazı kere de ateş, ilim taleb etmeye ve ilmi arzulamaya delâlet eder.

■ Rüyada ateşte bir şey pişirmek

Ateşle bir şey pişirdiğini görmek, güzel ve faydalı sohbetlerde bulunmaya ve iyi havadislere işarettir.

■ Rüyada ateşe girdiğini görmek

Rüyada ateşe girdiğini ve orada azap edildiğini gören kimse, malca zarar eder veya o şahıs, cehenneme girmesine sebep olacak bir günah işler.

■ Rüyada ateş etrafında toplanmak

Rüyada ateş etrafında bir topluluk bulunduğunu müşahede etse; topluluğun berekete kavuşmasına delâlet eder

■ Rüyada başından ateş çıkması

Başından ateş çıkması, önemli bir hastalık geçirmeye işarettir.

■ Rüyada dağ başında ateş yakmak

Dağ başında ateş yaktığını gören kimse, parlaklığı nispetinde maneviyatının sağlamlığına, Allaha yakınlığına, gaipte veya gurbette ise, salimen yurduna döneceğine alâmettir.