5. Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

5. Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

SORULAR

“ Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya Suresi 22) 

1- Yukarıdaki ayet ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

a) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.                  

b) Allah’ın her şeye gücü yeter.        

c) Allah’ın her şeyi bilir.         

d) Allah bizimle beraberdir.

             “  Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______________vardır. “

2- Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?

a) Yaratanı  b) İklimi     c) Güzelliği       d) Havası

 “ Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu? Portakal ağacında zeytin oluştuğunu gördünüz mü? Yazın kar yağdığını düşünebilir misiniz? Sular hep aşağı doğru akıyor. Bunun aksini söyleseler inanabilir misiniz? Kuşkusuz böyle şeyler düşünmeyiz.             Bunlardan_________________anlaşılmaktadır. “

3- Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

a) Evrende her şeyin bir düzen içinde akıp gittiği

b) Dünya’nın su kaynaklarının yok olduğu

c) Evrende çok çeşitli bitkilerin var olduğu  

d) Doğal güzelliklerin insanı büyülediğini

 4- Aşağıdakilerden hangisi insanı hayvandan ayıran en önemli özelliktir?

a) Konuşabilmek        b) Koşabilmek           

c) yürüyebilmek                     d) Akıl

 5- Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir?

a) Sonbaharda yaprakların dökülmesi

b) Gece ve gündüzün olması

c) Teknolojinin gelişmesi

d) Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi

 Nerede olursanız (olun) O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür(Hadid–4.) 

 Allah, karada ve denizde ne varsa bilir... O,yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir(En’am–59)

6- Yukarıdaki ayet anlamları bize Allah’ın hangi özelliğinden bahsetmektedir?

a) Her şeyin Allah’ın eseri olduğundan                    

b) Allah’ın sonsuz güç ve kudrete sahip olmasından

c) Allah’ın çok affedici olmasından              

d) Allah her şeyi işitir, bilir ve görür.

 7- Nasreddin Hocamızın fıkrasında Cevizin ağaçta, Kabağın yerde olması Allahın hangi özelliğini gösterir?

a) Allahın her şeyi yarattığını                        

b) Allahın her şeyi bilerek yaptığını                        

c) Kabağın yerde daha vitaminli olduğunu   

d) Düşünülmeden yaratıldığını

 8- İslam’ın beş şartı vardır. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından biri değildir.

a)Zekat vermek                     b)Oruç Tutmak

c)Namaz kılmak         d)Kurban kesmek

 9- Aşağıdakilerden hangisi Namaz ibadetini yerine getirmek için taşımamız gereken şartlardan biri değildir?

A) Erkek olmak      B) Akıllı olmak                     

C) Ergenlik çağına girmek        D) Müslüman olmak

 10- Aşağıdaki ayetlerden hangisi bize Allah’ın her şeye gücü yettiğini en güzel şekilde göstermektedir?

a) “(Allah) Bir şey yaratmak istediği zaman ‘Ol’ der ve o da hemen oluverir.”

b) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar)

olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”

c) “O (Allah), geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır.”

d) “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.”

 11- Allah’ın varlığı ve birliği, eşi, benzeri ve ortağı olmadığından bahseden sure hangisidir?

A)Bakara suresi                     B) Yasin suresi

C) İhlâs suresi                        D) Fatiha suresi

12- Aşağıdakilerden hangisi farz değildir?

a) Namaz kılmak            b) Oruç tutmak      

c) Dişleri temizlemek d) Zekat vermek

 13- Aşağıdakilerden hangisi Allah’a ibadet etme nedenlerinden biri olamaz?

a)Allah emrettiği için  

b) Allah’a şükretmek için

c) Allah’ın rızasını kazanmak için

d) Sağlıklı olmak için

 

 “Kullarıma sana, beni sorduğunda(söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm…(bakara suresi, 186. ayet)

 14- Zengin Müslümanların sahip oldukları mal veya paranın kırkta birini fakir olan kimselere vermesine ne denir?

a) Hz            b) Zekat

c) Kurban      d) Hediye

“Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz”(Talak,12)

15- Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

a) Allah’ın her şeye gücü yeter

b) Allah her şeyi bilmektedir.

c) Allah’ın gücü sınırsızdır

d) Allah’ın gücü, insanların gücü gibi sınırlıdır

 16- Bir grup Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Farz-ı ayın        b) Farz-ı Kifaye        

c) Vacip                d) Sünnet

 “ Allah sıfatlarında, fiillerinde ve niteliklerinde tektir, eşi ve benzeri yoktur. Allah’ın eşi ve benzeri olduğunu kabul etmek, şirktir.( Allah’a ortak koşmaktır.) Bu da Allah’ın affetmeyeceği büyük bir günahtır.”

17- Cenab-ı Allah’ın bir olduğunu belirten zati sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kıdem                     b) Kıyam bi Nefsihi

c) Beka                       d) Vahdaniyyet

 18- Allah her zaman bizimledir diyen birisi aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?

a) Her zaman Allah’a dua eder

b) Allah’ın isteklerini yerine getirir

c) Her işine Allah’ın adıyla başlar

d) Yalnız kaldığı zaman kötülük yapar

 19- Peygamberimizin farz ve vaciplerin dışında yaptığı ve yapılmasını bizlere de öğütlediği iş ve davranışlara ne denir?

a) Farz                    b) Vacip

c) Zekat                   d) Sünnet

20-Yağmur ve karın oluşumu, güneş ve ayın hareketi, gece ve gündüzün birbirini izlemesi, mevsimlerin oluşumu, toprağın yeşermesi, meyve ve sebzelerin farklı tat ve renklerinin olması gibi birçok olayı gözlemlediğimizde aşağıdaki sonuçlardan hangisini söyleyebiliriz?

a) Evrende bir ölçü, düzen ve uyum vardır.

b) Bütün bunlar tesadüfen olmuştur.

c) Bu olaylar kendiliğinden olur.                               

d) Evrende bir ölçü, düzen ve uyum yoktur

 Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com