İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Orucun kişiye kazandırdıkları

Orucun bireysel faydaları

Orucun kişiye kazandırdıkları“Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi kötü söz söylerse, ‘Ben oruçluyum’ desin.” (Buharî, Savm,8.)

Oruç dinimizde çok önemli bir ibadettir. Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal birçok yararları vardır. Fakat biz, orucu bu faydaları için değil, Allah’ın hoşnutluğunu  kazanmak için tutarız.

Oruç ibadeti her şeyden önce insana sabır ve zorluklarla mücadeleyi öğretir. Oruç, açlığa, susuzluğa ve benzeri isteklere karşı koymayı alıştırarak, sabırlı olmayı  öğretir.  Peygamberimiz  “Oruç sabrın yarısıdır.” (İbn Mace, Siyam, 44.) buyurarak bu gerçeği dile getirmiştir.

Oruç tutan bir kimse yeme içime gibi bedensel istek ve alışkanlıklarından uzak durur. Bu durum onun iradesini güçlendirir, disiplinli bir hayat yaşamayı, davranış  ve arzularını kontrol altına almayı öğretir. İyiliklere ve güzelliklere yönelmesini, kötülüklerden uzaklaşmasını sağlar. peygamberimiz, “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme-içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Tirmizi, C.3, n. 707.) buyurarak oruç tuttuğu hâlde kötü huyları terk etmeyenlerin oruçlarına  Allah’ın değer vermeyeceğini bildirilmiştir.

Oruç tutmak bir anlamda gün boyu ibadet hâlinde olmak demektir. Bu da sorumluluk duygusunu geliştirir. Bu bilinçte oruç tutan bir kimse; söz ve davranışlarına  dikkat eder. İyiliklere, güzelliklere yönelir. Kötü söz ve davranışlardan uzak durmaya özen gösterir. Böylece güzel ahlak sahibi olur. Ramazan ayı geldiği zaman toplumda suç işleme oranında genelde bir düşüşün olması bunun en güzel kanıtıdır. Orucun insan sağlığı bakımından da pek çok faydaları vardır. peygamberimiz, bu gerçeği,  “Oruç tutunuz ki sağlıklı olasınız.” ( Aclunî, Keşfü’l-hafa, C 1, s. 445.) buyurarak dile getirmiştir.