İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Bitki Tohumlarının Yayılma Yolları

Tohumlarda yayılma yolları

Tohumlarda yayılma yollarıBitkilerin tohumlarının yayılma ve dağılma  yolları birbirinden farklıdır. Bitkiler yaşamış oldukları doğanın şartlarına göre değişik yollar ile yayılırlar.

Bitkiler doğal olarak yeryüzüne tohumları ile yayılır. Bitkiler çok sayıda oluşturdukları tohumla, nesillerinin devamlılığını garanti altına almış olurlar. Çünkü her tohum ana bitkiden ayrıldığında çimlenecek ortam bulamayabilir.Bazı hayvanlar tarafından yenebilir yada çürür.

Bitkilerin yayılma yollarını ana başlıklar ile ifade edecek olursak;

Kendi kendine dağılım, Rüzgârla dağılım, Suyla dağılım, Hayvan ve insanlarla dağılım, Yerçekimi yoluyla dağılım şimdi bu yayılımları sırasıyla açıklayalım

Kendi kendine yayılım : Sardunya ve bezelye gibi bitkilerin tohumları meyve kabuğunun kurumasıyla oluşan basınçla patlar ve tohumlar çevreye yayılırlar

Rüzgârla dağılım : Karahindiba tohumlarında paraşüt görevi gören uzantılar vardır. Yine haşhaş bitkisinde tohumlar rüzgârla uçarak yayılırlar.

Uçarak dağılan tohumlardan her biri uygun ortam bulursa yeni bir karahindiba bitkisi meydana gelir.

Söğüt tohumlarının ise farklı farklı yayılma ve dağılma şekilleri vardır. Havada uçuşurlar, suyun üzerinde de çok kolaylıkla ilerleyebilirler.

Sazlar tohumlarını hem rüzgarla hem de su yoluyla yayarlar

Deve dikeni bitkisinin tohumlan rüzgârla yayılır

Akçaağacın tohumlan helikopter pervanesi gibi dönerek düşer ve yayılır

Suyla dağılım : Hindistan cevizi gibi sadece birkaç bitki türü meyvesi su yoluyla yayılır

Hayvan ve insanlarla dağılım: Bazı bitkilerin meyve ve tohumlarında çengel şeklinde uzantılar bulunmaktadır. Bu çengellerle insanlara ve hayvanlara takılan tohumlar yeni bölgelere taşınır. İnsan ve hayvanlar, yedikleri böğürtlen ve çilek gibi meyvelerin tohumlarından bir kısmına zarar vermeden bitkinin yetiştiği bölgenin uzaklarına taşır. Dışkılama yoluyla tohumlar tekrar toprağa dönerler.

Yerçekimi yoluyla dağılım: Bazı bitkilerin ağır tohumlarının çengel, kanat ya da suda batmamalarını sağlayacak yapıları yoktur. Bu nedenle toprağa düştükleri yerde kalırlar. Buna örnek olarak fındıkları, meşe palamutlarını ve kestane tohumlarını verebiliriz.