MEB Öğretmenlerin Alan Değişikliği Kılavuzu Eylül 2012
Eş durumu özür durumundan dolayı yer değiştiremeyen öğretmenlerin yer değiştirmelerine olanak sağlamak için yapılan Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuruları Kontenjanları kılavuzu Yayınlandı. Sınıf öğretmenleri alan değişikliği kılavuzu ve başvuru tarihleri , öğretmenlerin alan değiştirme kılavuzu başvuruları mebbis eylül 2012 , öğretmenler için alan değiştirme başvuru kılavuzu Öğretmenlerin Alan Değişikliği Kılavuzu Eylül 2012 MEB öğretmen alan değişikliğiMilli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden alanlarında açık norm kadro olmaması sebebiyle özür durumundan yer değişikliği gerçekleştirilemeyenlerin özür gereklerini karşılamaya yönelik alan değişikliği ve bu değişikliğe bağlı olarak yer değişikliği yapacak. İllere ve okullara göre kontenjan dağılımı ve başvuru sayfası ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAYAN
 Başvuru sayfası için mebbis sayfasından giriş yapımalıdır.
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden alanlarında açık norm kadro olmaması sebebiyle özür durumundan yer değişikliği gerçekleştirilemeyenlerin özür gereklerini karşılamaya yönelik olarak aşağıda belirtilen şekilde alan değişikliği ve bu değişikliğe bağlı olarak yer değişikliği yapılacaktır. Bu kapsamda 2012 yılına mahsus olmak üzere; 1- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda sınıf öğretmenleri; a- Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yan alan yazılı olanlar bu alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olanlar lisans tamamladıkları alana, b- Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği veya Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği suretiyle özür durumundan yer değiştirmek üzere başvurabileceklerdir. 2- Diğer alan öğretmenleri; a- Yüksek öğrenimleri başka alana veya alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler bu öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yan alan yazılı olanlar bu alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin alanına, b- Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği suretiyle özür durumundan yer değiştirmek üzere başvurabileceklerdir.