İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Kur'an-ı Kerim'in Yazılışı ve Kitap haline getirilmesi

Kuran Nasıl yazılmıştır

Vahiy katipleri kimlerdi

Kur'an-ı Kerim'in Yazılışı ve Kitaphaline getirilmesiKuranın indiriliş süreci yaklaşık 23 yılda gerçekleşmiştir. Bu süre zarfında vahyolunan ayetler peygamber efendimiz (SAV( ve Müslümanlar tarafından ezberlenirken öte yandan vahiy katipleri değidiğim gelen vahyi yazmakla görevli kişiler tarafından yazılıyordu.

Vahiy katipleri kimlerdi;

Dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali , bununla beraber Zeyd b. Sabit, Ubey b. Ka’b Halid. B. Ebi Süfyan vahiy katipleri yapmış kişilerdi. Henüz o dönemde kağıt olmadığından vahiy katipleri gelen vahiyleri ince taşlar, kürek kemikleri, hurma dalları ve deriler üzerine yazıyorlardı. Peygamber efendimiz yazılan ayetlerin doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmek için hem okuyor hem de okutturuyordu. Böylelikle Kuran peygamber Efendimiz zamanında korunmuş oluyordu.

Kur'anı Kerim ne zaman mushaf haline getririlidi

Ebu bekir'in halifeliği zamanında Yemame ‘de 70 kadar hafızın şehit edilmesi ile Müslümanlar endişelenmiş ve Zeyd . Bin Sabit’in başkanlığında oluşturulan bir komisyonla Kuran sayfaları tek cilt halinde toplanarak Mushaf haline getirilmiştir.

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com

benzer konu için

http://www.ilimrehberi.com/dini-ilimler/kur-an-kerim/613-kuran-n-kitap-haline-getirlme-asamalar.html