İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Kuranda adı geçen peygamberler

Kuranda adı geçen peygamberlerKuranda ismi geçen peygamberler

Allahu teâla ilk insan olarak Hz. Adem’i ve son peygamber olarak da Hz. Muhammed (SAV) mi göndermiştir. Bu iki peygamber arasında bir rivayet göre 124 bin peygamber göndermiştir. Kuranı Kerim bunlardan sadece 25 inden bahseder ve peygamberlikleri hakkında bilgi verir. Kuran-ı kerimde peygamber oldukları açıkça belirtilen elçiler şunlardır.

1- Adem (A.S.)
2- İdris (A.S.)
3- Nuh (A.S.)
4- Hûd (A.S.)
5-Salih (A.S.)
6- İbrahim (A.S.)
7- Lût (A.S.)
8- İsmail (A.S.)
9- İshak (A.S.)
10-Yâkup (A.S.)
11- Yûsuf (A.S.)
12- Eyyup (A.S.)
13- Şuayb (A.S.)
14- Musa (A.S.)
15- Harun (A.S.)
16- Dâvud (A.S.)
17- Süleyman (A.S.)
18-İlyas (A.S.)
19- Elyasa (A.S.)
20- Zülkifl (A.S.)
21- Yûnus (A.S.)
22- Zekeriya (A.S.)
23- Yahya (A.S.)
24- İsa (A.S.)
25-Muhammed (A.S.)