İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Kuranda yer alan temel konular

Kuranda yer alan temel konularKuranı kerimin temel konuları,
Kuranı Kerimde Yer Alan ana Konular

Kuran-ı Kerim 23 yılda nazil oldu. İnen ayetlerin Mekke de olanlarına Mekki ayetler, Medine’de inenlere ise medeni ayetler denir.Kuranın konuları indiği bu yerlere göre değişiklik arz eder. Örneğin Mekkede inen ayetler itikadi konular dediğimiz. Tevhid, nübüvvet haşir gibi inanç konuları iken, Medine’de inen ayetler ise çoğunlukla muamelat, ibadet, ahlak ve toplumsak kurallardır.  İman ve inanç esasları temel olduğundan Kur’an’da önemli bir yer tutmaktadır.

Kuranı Kerime ait temel konuları en az düzeyde sınıflandıracak olursak bunlar dörttür.


Kuran-ı Kerimde yer alan konular, Kur'an'ın temel konuları şunlardır;

İman ve tevhid: Allah'ın birliği başta olmak üzere isim ve sıfatları ve yaratıcılığıyla ilgili ayetlerdir.

Nübüvvet(Peygamberlik): Başta Hz Muhammed (sav) olmak üzere Kuranda adı geçen diğer peygamberler ve onlara ait kıssalar, Onların kavimleri ve çıkarılacak dersler anlatılır

Ahiret (Kıyamet,haşir,cennet,cehennem): Öldükten sonra yeniden dirilme, hesap, mizan

Ubudiyet (İbadetler): Allahın yapılmasını emrettiği ve yasakladığı iş ve davranışlar

Muamelat (İslam Hukuku): kişi, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir takım hükümler, hukuk kuralları .

Ahlak: Kişinin her zaman ve zemine uyması gereken, doğruluk, merhamet, sevgi gibi konular

Nasihat ve tavsiyeler: Allah'ı hatırlama unutmama vb konular

Tefekkür: akletme , varlılar üzerinde düşünme, hikmeti anlama Onlarla Allah’ı tanıma ve bilme

Geçmiş milletlerin kıssaları: Eski dönemlerde yaşamış peygamberler, kötülük önderleri ve değişik toplumlardan bahseden olaylar

Dua ve zikir: Allah'la irtibatı sürekli kılacak dua ve Allah'ı anma ifadeleri