İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

KUR’AN ÖĞRENMEYE NE ZAMAN BAŞLAMALI

Çocuklara ne zaman Kuran öğretmeliyiz

Çocuklara kaç yaşında  Kuran öğretmeliyiz

 

Araştırmalar, çocukluğun 3 ila 6 yaş arası Kur’an harfleriyle tanışma çağıdır. Çünkü bu çağda çocuk 1,5 ila 2 yaşında başladığı konuşmayı, kelime hazinesini ve telaffuz yeteneğini geliştirmektedir. Çocuğun bu dönemde  çok soru sorması, aslında onun öğrenmeye hazır olduğunun göstergesidir. İlmin hocası olan merakın bu devrede gelişmesi çocuğu soru sormaya sevkeder. Çocuğun merakının açıldığı ilk dönemde eğitimine Allah’ın kelamı ile başlaması en isabetli karar olacaktır.

Kuran eğitimi, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur. Kur’an’ı öğrenmek, okumak, onunla amel etmek ve gelecek nesillere aktarmak Müslümanlığımızın temeli ve en önemli görevidir. Bu nedenle Peygamber efendimiz (s.a.v) bir hadislerinde bizleri Kur’an okumaya ve onu öğrenmeye teşvik ederek şöyle buyurmuşlardır: “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.” (Müslim)
Yine Peygamberimiz (s.av), “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” (Buhari) buyurarak, Kur’an öğrenmenin ve öğretmenin de faziletine dikkat çekmiştir. Şu gerçektir ki, bu gün gençliğin Kur’an okuyamayışının temel sebeplerinden biri de anne ve babaların, vaktinde çocuklarına bu eğitimi vermeyişleri veya Kur’an öğrenmeleri için gayret göstermemeleridir.. Çocuklarının Kur’an’ı öğrenmesine vesile olan anne babalar için şu hadis-i şerifler yeterlidir aslında: “Kendisine dua eden hayırlı bir evlat sahibi anne–babanın amel defteri kapanmaz.” (Müslim)

“Ümmetimim ibadetinin en faziletlisi Kuran okumaktır.” Müslim,Sünen

“Allah evlerinden bir evde Allah2ın kitabını okumak  ve aralarında müzakere etmek için bir araya gelen topluluk üzerine huzur iner , onları rahmet kaplar, melekler kuşatır Allah kendi katındakilerle onları zikreder”. İbn—i Mace

Yüksel UÇAR  www.ilimrehberi.com