Kur'an-ı Kerim'de Yaratılış ve Evren

Kur'an-ı Kerim'de Yaratılış ve Evren


Yüce Allah tüm evreni var etmiştir. Allah, evreni ve içindekileri yaratmak istediğinde sadece “Ol!” emriyle her şeyin olduğu hususunu Kur’an’da şöyle ifade eder:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

“(O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece “Ol!” der, o da hemen oluverir.”Bakara 117

Allah evreni ve içindekileri yalnızca yaratmakla kalmamış, her an var olmasını ve varlığını devam ettirmesini de sağlamıştır. Evren, ilahî tasarıya göre yaratılmış ve Allah’ın tasarrufuna boyun eğmiştir. Kur’an’da bu husus,

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

“Her şeyi yaratan Allah’tır. Her şey onun tasarruf ve yönetimindedir.”Zümer 62  şeklinde ifade edilmiştir.

Kur’an’da evren ve içindekiler için işaret, ayet ve burhan kelimeleri kullanılmakta, bunların da Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden deliller olduğuna dikkat çekilmektedir. Yerler ve gökler, dağlar ve denizler, atmosfer ve gezegenler gibi tüm varlıklar Allah’ın iradesi ve yasalarına boyun eğmiş bir şekilde ahenk ve uyum içinde varlığını sürdürmektedir. Ayette,

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى, وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

“O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.”A'la sures,2,3  buyrulmaktadır.

Eğer tabiattaki varlıklar kendileri için belirlenen yasaların ve ölçülerin dışına çıkmış olsalardı dünyada büyük bir karışıklık meydana gelir ve evren yok olurdu. Evren ve içindekilerinin mükemmel olarak yaratılması, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışması Allah’ın kudretinin bir göstergesidir. Bu durum Kur’an’da,

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ

“Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner.”Mülk 2-3 şeklinde ifade edilir.
Tüm varlıklarıyla yaratılmış olan evren, sanal olmayıp gerçek bir âlemdir. İnsanlar kendilerine verilen akıl ve duyu organlarıyla
bu evrenin her parçasını algılar ve bunu araştırıp idrak ederek anlamlandırmaya çalışır. Evrenin işleyişini yönlendiren ve yöneten yegâne kudret Allah’ın gücüdür. Çünkü Allah, yaratmış olduğu evrene ve bütün nesnelere işleyiş kurallarını yerleştirmiştir.

Kur’an’da, evrendeki canlılık ve hayat kaynağının su olduğu belirtilir. Su ile hayat arasında kopmaz bir bağın olduğuna, insanların, hayvanların ve diğer tüm canlı varlıkların sudan yaratıldığına ve su ile hayat bulduğuna dikkat çekilir. Bu konuda şöyle buyrulur:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

“Allah, bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah, dilediğini yaratır. Çünkü Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”35