Kur'an'da Mukattaa Harfleri

Kur'an'da Mukattaa Harfleri

Kur'an-ı Kerim'in kendine özgü uslüplerinden biri de Hurufu mukatta denilen mukatta harfleridir.

Hurûf, arapçada harf kelimesin çoğuludur. Mukattaa ise “kesilmiş şey” manasına gelir. Terim olarak hurufu mukatta, bazı sure başlarındaki tek tek okunan harflerdir. Mukattaa harflerine hecâ harfleri de denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ;  ق ,ن ,ص ,طس ,المر,الر ve  صharfleri ayetin bir parçası olarak görülmüştür. Diğer surelerdeki bu harfler ise müstakil bir ayet olarak numaralandırılmıştır. Genellikle tefsirciler, hurûf-ı mukattaayı, manasını yalnızca Allah’ın bildiği müteşabihlerden saymışlar ve onları yorumlamamışlardır. Ancak
kelamcılar Kur’an’ın tamamı insan için hidayet rehberi olmasından hareketle bu harfleri tevil etmeye çalışmışlardır. Allah, Araplara konuştukları dilin alfabesinin bazı harflerini vererek sanki şöyle buyurmuştur: ‘‘Bunlar sizin kullandığınız harflerdir, onlarla kelime ve cümleler oluşturarak haydi Kur’an’ın benzerini getirin.’’ Allah bu meydan okumayla muhatapların dikkatini Kur’an’a çekmiştir. Huruf-ı mukattaanın başka tevilleri de yapılmıştır. Bu harflerin, Allah’ın isim ve sıfatlarına işaret ettiği ve Allah’ın bunlarla yemin
ettiğine dair yorumların yanında, bunların Kur’an-ı Kerim’in veya surelerin isimleri olduğu da iddia edilmiştir.