İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Kur’an’da Örnek İnsan Özellikleri

Kur’an’da Örnek İnsan ÖzellikleriKur’an’da Örnek İnsan Özellikleri

Örnek insan; yaşantısıyla, söz ve davranışlarıyla başka insanların kendisini örnek aldığı kimsedir. İslam dini, insanların güzel bir hayat yaşamalarını ve her halleriyle örnek olmalarını ister.

Kur’an-ı Kerim’de örnek insanların vasıflarını anlatan pek çok ayet bulunmaktadır. Yüce Allah bir ayette;  “…İyilik, o kimselerin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve zor zamanlarda sabreder. İşte doğru olanlar, bu özellikleri taşıyanlardır.” (Bakara suresi, 177. ayet.) buyurmakta ve örnek insanın bazı özelliklerini açıklamaktadır.

“Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; onlar ki, namazlarında huşu içindedirler; onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; onlar ki, zekâtı verirler ve onlar ki, iffetlerini korurlar.” (Müminûn suresi, 1–5. ayetler.)

“Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler; şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar; namazlarını koruyanlar. İşte bunlar, cennetlerde ağırlanırlar.” (Mearic suresi, 32–35. ayetler.)

“Rahman’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) ‘Selam!’ derler (geçerler). Gecelerini Rab’lerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler.” (Furkan suresi, 63–64. ayetler.)

“(O kullar), yalan yere şahitlik etmezler, boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler.” (Furkan suresi, 72. ayet.)

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve resulüne itaat ederer. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir.” (Tevbe suresi, 71. ayet.)