İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Med nedir, Meddi Tabii nedir

Med nedir, Meddi Tabii nedirMed,lügatta ’’uzatma‘’ demek olup,tecvid ilminde ise:’’Bir harfin üç harekeden biri doğrultusunda uzatılarak okunmasına‘’ denir.

 

MEDD-İ TABİÎ :Harfi medden sonra sebeb-i medden hiç bir şey bulunmazsa, o zaman “Medd-i tabii” olur.        

 Bir elif miktarı uzatmak Vaciptir:

( Daha önceki bilgilerimizden hatırlayalım; harfi medd yani uzatma harfleri  üç tane idi. Bunlar :   Elif (ا ) Vav (و ) Ya(ى ) harfleri

sebebi meddi de  hatırlayalım: hemze = harekli elif  ve  SÜKUN = harekesiz ve cezzimli harf idi )

 

Örnekler :     

قيل قول قال

قال

derken harfi med’den elif olup sebebi med’den bir şey olmadığı için meddi tabi olmuştur

 NOT: Medd-i Tabii ne kadar uzatılacak? Bir elif mikdarı uzatılacak. Yani şehâdet parmağımızı birkez kaldırıp indirecek kadar (bir zaman) uzatacağız. Hatırlarsanız, birde demiştik ki; ağzımızdan “Elif “ kelimesi çıkana kadar geçen bir süredir bu.