Kur'anda Evlenilmesi Yasak Olan kimseler

Kur'anda Evlenilmesi Yasak Olan kimseler

Kur'anda Evlenilmesi Yasak Olan kimseler şu ayetlerle izah edilmştir

 

"Babalarınızın evlendikleri kadınlarla sakın evlenmeyin.  Nisâ 4/22.

Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kar­deşlerinizin kızları ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt analarınızla, süt kız kardeşleriniz, kanlarınızın anaları, kendileriyle zifaf olduğunuz kanları­nızın yanınızda olan kızları (yani üvey kızlarınız) ile, evlenmek sizin için haram edilmiştir. ... Öz oğullarınızın zevceleriyle evlenmek de haramdır. îki kız karde­şi birlikte almak da haramdır.... Kocalı kadınlarla evlenmek de haram edilmiştir. (Harp esiri olarak elinize düşen) memlûkleriniz müstesnadır. Nisâ 4/23-4

 

Müşrik kadınlarla, îmân etmeyince evlenmeyiniz. îmân etmiş bir kadın, müşrik bir kadından hayırlıdır. (O müşrik kadın) hoşunuza gitse bile! Mümin kadınları, îmân etmedikçe müşriklere nikahlamayınız. Mü'min bir kul, hoşunuza giden müşrikten hayırlıdır. Onlar (müşrikler) ateşe çağırırlar. Allah ise cen­nete ... çağırır.  Bakara 2/221.

Zânî erkek, ancak zânî veya müşrik bir kadını nikahlayabilir. Zânî kadın da ancak zânî veya müşrik bir erkeğe nikahlanır. Bu yolda evlenmek, mü'minlere haram edilmiştir. NÛr 24/3