İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Karia suresi arapça türkçe okunuşu ve anlamı

Tekasür suresi arapça türkçe okunuşu ve anlamıKaria suresi arapça

Karia suresi türkçe okunuşu

1. el kariah

2. mel kariah

3. ve ma edrake mel kariah

4. yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus

5. ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş

6. fe emma men sekulet mevazınüh

7. fe hüve fi ıyşetir radıyeh

8. ve emma men haffet mevazınüh

9. fe ümmühu havıyeh

10. ve ma edrake mahiyeh.

11. narun hamiyeh

 

Karia suresi anlamı

Bismillâhir Rahmânir Rahîm

1. Yürekleri hoplatan büyük felaket!

2. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?

3. Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

4. O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

5. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

6. İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,

7. Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.

8. Ama kimin de tartıları hafif gelirse,

9. İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye'dir.

10. Sen Hâviye'nin ne olduğunu ne bileceksin?

11. O, kızgın bir ateştir.