Abdest ile ilgili ayet ve hadisler

Abdesle alakalı ayet ve hadisler

Abdest ile ilgili ayet ve hadislerAbdesle ilgili ayet

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.” Maide -6

Abdestle ilgili hadisler

Buhârî, Vudû' 22, 38; Müslim, Taharet 18 (235), 19 (236); Ebu Dâvud, Taharet 51 (118, 119, 120); Tirmizî, Tahâret27 (35), 36 (47); Nesâî, Taharet 80, 81, 82; İbn Mâce, Taharet 51 (434); Ahmed b. Hanbel, 3/443, 4/237. “Abdullah ibn Zeyd ibn Asım el-Ensârî'den rivayet edilmiştir: Abdullah ibn Zeyd’e: ‘Bize, Resulullah (s.a.v)’in abdest alışı gibi abdest al dediler. Bunun üzerine Abdullah, (orada bulunanlardan) bir kap (su) isteyerek o kaptan ellerine su döküp ellerini üç defa yıkamış, sonra da elini kaba daldırarak ondan su almış ve bir avucundan, hem ağzına su çekmiş ve hem de burnuna su çekmiş. Bunu üç defa tekrarlamış. Sonra elini su kabına daldırarak su alıp yüzünü üç defa yıkamış, sonra elini kaba daldırarak su alıp ellerini dirsekleriyle beraber ikişer ikişer yıkamış. Sonra yine elini su kabına daldırarak su çıkarıp başını mesh etmiş. (Başını mesh ederken,) iki elini, öne ve arkaya doğru götürmüş, sonra ayaklarını topuklarıyla birlikte yıkamış. Daha sonra da: Resulullah (s.a.v)’in abdest alış şekli işte bu şekildeydi’ demiş.”

Buhârî, Gusl 1, 5; Müslim, Hayz 37 (317); Ebu Dâvud, Taharet 97 {245); Tirmizî, Taharet 76 (103); Nesâî, Taharet 161, Gusl 14, 15, 22; İbn Mâce, Taharet 94 (573); Ahmed b. Hanbel, 6/236, 325, 330, 2/129. “Meymûne (r. anhâ)’dan rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.v) (önce) ayaklarını yıkamayarak namaz için abdest aldığı gibi abdest aldı. Avret yerini ve (oraya) değen pis şeyleri yıkadı. Sonra da üzerine su döktü. Sonra da bir kenara çekilip ayaklarını yıkadı. Onun cünüplükten dolayı yıkanması, işte bu şekildedir.”

Ayıca bakınız:  Abdestin önemi