İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Mükellef nedir, şartları nelerdir

Mükellef nedir, Mükellefin şartları

Mükellef nedir, şartları nelerdirMükellef nedir

Mükellef, bir şeyi yapma zorunluluğu olan, yükümlü demektir. Dini terim olarak Allah’ın emir ve yasaklarını  yapmakla  yükümlü ve sorumlu kişiye denir.

Dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladıkları şeylerden sakınmakla yükümlü ve sorumlu olan, ergenlik çağına gelmiş, akıllı olan kişilere mükellef denir.

İslam dini akla hitap eder. Bu sebeple akıl sağlığı yerinde olmayanlar ve ergenlik çağına girmemiş olanlar mükellef sayılmazlar.

Bu nedenle bir kişinin İslam’ın emir ve yasaklarından sorumlu olması için iki şart gereklidir. Akıl ve ergenlik yani buluğ çağına girmiş olmak.

Mükellefin şartları neledir

1-      Buluğ: Buluğ ergenlik demektir. Çocukluk çağını bitirip ergenlik çağına girmek demektir. Bu da belirli bir yaşa gelip bazı vasıfları ve özellikleri taşımakla olur. Bu belirlenen vasıf ve özelikleri taşıyan kişiye baliğ denir.

Ergenlik yaşı bölgelere ve iklim şartlarına göre kişiden kişiye farklılık gösterir. Ergenlik erkek çocuklarda  12-15 , kız çocuklarda ise 9-15 yaşları arasıdır. 15 yaşını bitirdiği halde ister kız ister erkek olsun kendisinde ergenlik belirtileri olmayan kişiler dini hükümlerden sorumlu sayılırlar.

2-      Akıl: akıl insanda mevcut olan bir kuvvettir. İnsan akıl ile soyut düşünmeye ve iyi ile kötüyü ve doğru ile yanlışı birbirinden ayırır.

YükSel UÇAR