İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

İslam dünya ve ahiret dinidir

İslam'ın dünya ve ahiret dini olması ne demektir

İslam dünya ve ahiret dinidirKur’an-ı Kerim’de dünya ve ahiret sözcükleri sıkça geçer. İslam’a göre dünyada yaşanacak hayatın kar¬şılığı ahirette görülecektir. Çünkü ahiret, insanların ölümden sonraki yaşayacakları ebedî hayat, dünya ise ahiret öncesi yaşadıkları mekânın adıdır. Dünya ölüm öncesi hayat için bir hazırlık yeridir. İnsan dünya ve ahi¬ret için çalışmalıdır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Ahiret kazancını isteyenin kazancını artırırız; dünya kazancını isteyene de ondan veririz ama onun ahirette bir payı bulunmaz.” (Şûrâ suresi, 20. ayet.)

Dünya, ahiretin tarlasıdır. Bu sebeple İslam, insana dünya hayatını iyi değerlendirmeyi tavsiye eder. İyilik yapmayı ve kötülükten uzak durmayı emreder. Örneğin anne-babaya iyilikle muamele etmek; akraba, yoksul ve yolda kalmışlara maddi yardımda bulunmak; çocukları açlık korkusuyla öldürmemek, zinaya yaklaşmamak, hayâsızlık yapmamak, cana kıymamak, yetimlerin mal¬larına dokunmamak, verilen sözde durmak, ölçü ve tartıda hile yapmamak gibi emir ve tavsiyeler bu dün¬ya hayatında yaşanacaktır. Herkese, ahiret âleminde, dünyada iyi ve kötü, sevap ve günah olarak yaptıkları¬nın karşılığı tam olarak verilecektir.

İslam dünya ve ahiret dinidir; İslamiyette din ve dünya ayrımı yoktur. Allah yeryüzünde bulunan her şeyi insanlar için yaratmıştır. İnsanın yaratılan bu nimetlerden yararlanması dinimizde haram değildir. İnsan her iki dünyasının da güzel olmasını isteyebilir. Bu konuda şöyle bir dua öğretilir: “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver.” (Bakara suresi, 201. ayetler.) Yine bir başka ayette de “Allah’ın sana verdiği imkânlar içinde ahiret mutluluğunu kazanmaya çalış, fakat dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas suresi, 77. ayet.) Bu konuda Hz. Muhammed de şöyle buyurmuştur: “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış! ”

İslam, bir yandan insanı üretim, emek ve çalışmaya çağırırken, öte yandan da bizi ahireti unutturacak hususlardan kaçınmaya davet eder. Eğer din-dünya ilişkileri böyle bir zemin üzerine kurulursa, insan her iki dünyada da mutluluğa erişir.

İslam’da ne tamamen ahireti unutup dünya için çalışmak ne de tamamen dünyaya dalıp ahireti unutmak vardır. İslam düşünürü Hz. Mevlana dünya hayatını bir merdivene benzetir. Ona göre, nasıl ki merdive¬nin basamakları üzerinde kalmak için değil, daha yukarılara çıkmak için bir araç ise dünya hayatı da bir Müslüman’ın ahiretin güzelliklerini elde etmesinde bir araç konumundadır. Şunu unutmamak gerekir ki dünya kötü değildir. Kötü olan, dünyanın göz kamaştırıcı güzelliklerine ve cazibesine kapılıp ahireti unutmak, ahiret için hazırlık yapmamaktır.