İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

İslam aşırılıklardan uzak birdindir

İslam'ın aşırılıklardan uzak olması

İslam aşırılıklardan uzak birdindirKur’an-ı Kerim’de Müslümanlar “denge toplumu”  olarak nitelendirilmiştir. Her Müslüman bu “ölçülü” yaşayışı itikattan ibadete varıncaya kadar hayatın her alanına yansıtmalıdır. Bu sebeple İslam, her türlü aşırı-lıktan uzak kalarak dengeli ve insanın yaratılışına uygun bir inanç ve ibadet hayatı ortaya koymuştur.
Kur’an-ı Kerim’de dinî konularda aşırılığa giden kimseler kınanmıştır: “Ey ehl-i kitap!Dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın...”
(Mâide suresi, 77. ayet.) Tarihe baktığımız zaman Hristiyanların Hz. İsa’yı ilahlaştırmaları, Yahudilerin Hz. Üzeyir’e, her iki din mensuplarının kendi din adamlarına ve müşriklerin meleklere ilahlık sıfatı vermeleri inanç konularındaki aşırılıklara bir örnektir.
İbadetler konusunda düzenleme yapmak Allah’a aittir. Hiç kimse, ibadetlerle ilgili artırma ve eksiltme biçiminde yeni düzenlemelere gidemez. Dinimizde kökleri olmayan herhangi bir şey ibadet olarak benimsenirse bu, kabul edilmemesi gereken bir sapmadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de ibadet alanındaki aşırılık¬larından dolayı bazı kişiler kınanmıştır. Yeni ibadet türleri geliştirmek, helal ve haramlar koymak, dinî uygulama maksadıyla Allah’ın helal kıldığını kendisine haram kılmak, hiç ara vermeden oruç tutmak, nefislere eziyet için boyunlara zincir takmak, hiç evlenmemek ve insanlardan tamamıyla sosyal ilişkiyi kesmek gibi uygulamalar dinde aşırı gitmektir ve yanlıştır.