İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sadaka ile zekat arasındaki farklar

Zekat ile sadakanın farkı, sadaka ile zekatın farkları nelerdir,

Zekât, zengin müslümanların yılda bir kere vermekle yükümlü oldukları bir ibadet iken, sadaka her zaman yapılabilen ve zorunlu olmayan gönül rızasıyla yapılan bir ibadettir. Yine zekatı vermek için akıllı ve ergenlik çağına ulaşma şartı aranırken, sadakada bu gibi şartlar aranmaz. Herkes sadaka verebilir.

Sadaka, kişinin bedeniyle, parasıyla hatta bazen güzel söz ve güler yüzüyle verilir. Okul, cami, çeşme, yol, köprü yaptırıp bunları insanların hizmetine sunmak çok büyük sevabı olan sadakalardır. Dinimizde buna sadaka-i cariye denilir.

Türk-İslâm tarihinde büyük bir misyon üstlenen vakıfları da unutmamak gerekir. Vakıflar sayesinde muhtaç durumdaki kişiler, ücretsiz olarak eğitim, hizmet, barınma gibi hizmetleri kullanmışlardır. Vakıflar ayrıca devletin el uzatamadığı kişilere sahip çıkarak, toplumsal dengeyi korumuşlardır. Vakıfların tüm geliri ise, bağış, yardım ve sadakalardan oluşmaktadır.

Ali İmran Suresi 92. ayetinde Yüce Allah” Siz (müslümanlar) sevdiğiniz şeyler­den Allah yolunda harcayıncaya kadar asla iyiliğe ermiş, iyilik ve itaat etmiş olmazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu bilendir." buyurmaktadır. Hz. Muhammed ise " İnsan ölünce kendisinden bütün amelleri kesilir. Ancak üç şeyden dolayı ameli kesilmeyip kişinin yararına sevap devam eder. Bunlar; sürekli yarar sağlayan sadaka, insanların faydalandığı ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlattır." buyurarak, sadakanın önemine işaret etmiştir.