Zekatın bireysel ve toplumsal yararları

Zekatın ibadetinin  bireysel ve toplumsal önemi, Zekatın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir,

Her şeyden önce bir çok ibadette olduğu gibi zekat ibadetininde yerine getirilmesinin nedeni Allah'ın emretmiş olmasıdır. yaptığımız pek çok ibadetin hem bireysel hem de topsulsal faydaları vardır. Cenabı Allah herşeyi hikmetle yaratır. fakat bizler ibadetlerimizi bu hiikmetler için yapmayız. İbadetleri sadece Allah emrettiği için yaparız. aksi taktirde ibadetimiiz ibadet olmaktan çıkar.zekatında hem toplumsal hem de bireysel faydaları vardır. Bu fayda ve hikmetler şunlardır.

Zekât, bizi cimrilikten korur. Zenginlerde şefkat ve merhamet duygusunu geliştiren zekat, sosyal bir ibadettir. Zekat sayesinde toplumda kıskançlıklar ortadan kalkar. Kendilerine yardım eden zenginlere karşı sevgi ve saygı duyguları taşırlar. Böylece toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları kuvvetlenmiş olur. Zekât nedeniyle paranın ve servetin belli kimselerin eli altında toplanması önlenerek, ekonomik denge ve adaletli paylaşım sağlanır.

Zekât alan insanlar, sıkıntılarını giderdikleri için mutlu olurlar. Herkesin mutlu olması, toplumu, dolaysıyla ülkeyi huzurlu kılar. Kısacası zekât, insana gönül zenginliği, şefkat, merhamet ve cömertlik gibi birtakım güzel duyguları kazandırır.

Dinimiz, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eden birçok esaslar getir­miştir. Allah’ın emri olan zekat, sosyal yardımlaşma sistemidir. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar.

Zekâtını veren zengin müslüman, Allah"a karşı şükür borcunu yerine getirmiş olur

İlim Rehberi