İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

İnsanın paylaşma ve yardımlaşma ihtiyacı

Dinimizin yardımlaşmaya verdiği önem,İnsan niçin yardımlaşma ihtiyacı var,İnsanın paylaşma ve yardımlaşma ihtiyacı, Dinimize göre insanın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem

İnsanlar toplumlar hâlinde yaşayan sosyal varlıklardır. İnsanlar birbirlerine muhtaç olarak yaşarlar. Atalarımızın ,"Komşu komşunun külüne muhtaçtır." diyerek, insan­ların birbirlerine olan ihtiyacını belirten sözünü hepimiz biliriz.

Yüce Allah, yoksul ve muhtaç kişilerin zenginler tarafından korunup kollanmasını ve onlara sahip çıkılmasını emretmiştir. Çünkü toplumsal huzur, insanların birbir- leriyle yardımlaşması ile sağlanabilir. Bir toplumun huzuru da ancak o toplumdaki insanların tümünün mutlu olmasıyla sağlanır.

Herkes, alın teri ile rızkını temin etmelidir. Ama bazı insanlar, hastalık, deprem, doğal afet veya yangın gibi nedenlerle işini ve mal varlıklarının tümünü yitirebilir­ler. İşte bu gibi durumlarda, zenginler ihtiyaç içinde olan kimselere maddî ve manevî destekle sahip çıkmalıdırlar.

Unutmayalım ki, birgün bizim başımızı da bu tür felaketler gelebilir. O zaman da varlıklı ve zengin kimseler bize yardım eder. Bizler olanaklarımız ölçüsünde yardıma muhtaç kimselere maddi-manevi her türlü yardımı yapmalıyız. Bilmeliyiz ki, yardımlaşma ve dayanışma içinde olan toplumlarda sevgi, saygı duyguları ege­men olur. Böyle toplumlar daha güçlü olur.

İslâm, insanlardaki bencillik, çıkarcılık, cimrilik gibi kötü davranışları yasaklamıştır. Kişiyi bu tür kötü huylardan koruyan en önemli durum ise yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmadır.

Dinimiz yardımlaşmaya büyük önem vermektedir. Zengin olanların, yardıma muh­taç kimselerle malını paylaşmaları istenmektedir. Mal ve zenginlik insanlara Allah’ın bir nimetidir. Bu nimeti en iyi şekilde değerlendirmek ve muhtaçlarla paylaşmak gerekir. Allah Kur’an-ı Kerim’in İbrahim Suresi 31. ayetinde; "....Kendilerine verdiğimiz nimetlerden, rızıklardan infak etsinler (dağıtsınlar)." buyurmaktadır.

www.ilimrehberi.com