İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Namazın İnsana Kazandırdıkları

Namaz insana neler kazandırır,Namazın insana kazandırdığı davranışlar nelerdir

1-    Namaz İnsanın Duygu Dünyasını Zenginleştirir.

Namaz kılan insanın duygu dünyası zenginleşir. Namaz kılan insan, dinî görevini yapmış olmanın sevinci ile önce kendisiyle sonra çevresindeki insanlarla barışık bir hâlde yaşam sürdürür. Muhtaç olanlara yardım eder, onların sıkıntılarını imkanları ölçüsünde gidermeye çalışır. Çevresine ve yeşilliklere zarar vermez, aksine çevresi­ni korumayı kendine bir görev bilir. Namaz kılan insanda güzel duygular gelişirken, kötü duygular zamanla yok olur. Namaz kılan insanda acıma, merhamet, sevgi, yardımcı olma gibi güzel duygular gelişir. Ayrıca farklı düşünen kişilere karşı hoşgörülü olur. Namaz kılan insan, devamlı Allah’a yakın olduğu için yapmış olduğu her hareketine dikkat eder. Onda çevresindeki insanların sorunlarına yardımcı olma duygusu gelişir. Bunun yanında Yüce Yaratıcı’nın "yap" dediklerini yaparak, yasaklarından da kaçınarak Allah’ın sevgili bir kulu olmaya çalışır. Namazda okuduğu ayet ve duaların anlamlarını düşünerek, Allah’ın buyruklarına uymaya çalışır. Allah’ın huzuruna günde beş vakit çıkarak kalbini kötü duygular­dan temizler. Varsa kötü davranışları da zamanla bırakır.

Kişi namaz kılarak duygu dünyasının kapılarını aralayıp, kötülüklerden uzak dur­maya çalışır. Devamlı iyiliklere yönelmeye çalışır. Bunlarla da Allah’a daha fazla yaklaşmış olur. Zaten Peygamberimiz de namazın kişileri Allah’a yaklaştıran bir ibadet olduğunu buyurmuştur.

2- Namaz İnsanın Davranışlarında Bilinçli Olmasını Sağlar

Namaz kılan kişi, Allah tarafından davranışlarının görüldüğünü bilir. İyi davranışların ödüllendirileceği, kötülerin de cezalandırılacağı bilinciyle hareket eder. Bu durumda namaz kılan insan, her şeyden önce davranışlarına dikkat eder. Kişide kötü davranışlardan uzak durup, onda devamlı bir şekilde iyiye yönelme duygusu gelişir.

Namaz bize beden ve ruh temizliği kazandıran bir ibadettir. Namaz kılarak ruh dünyamızı zenginleştirirken, istenmeyen davranışlarımıza son veririz. Namaz sorumluluk bilinci yerleştirerek, insanı günah işlemekten alıkoyar. Nitekim bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmektedir." Sana vahy edilen kitabı oku, namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar.”

(Ankebut Suresi 45)

  3- Namaz Birlikte Yaşama ve Dayanışma Bilincini Geliştirir

Dinimiz, cemaatle namaz kılmaya büyük önem vermiştir. Cemaatle namaz kılan müslümanlar, birbirleri ile yakından tanışır. Cemaate devam etmekle müslümanlar arasında karşılıklı sevgi oluşur. Ayrıca birbirleri arasında kardeşlik ve dayanışma duyguları kuvvetlenir. Sevgili Peygamberimiz bir sözünde cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan daha fazla sevabı olduğunu söylemiştir.

4-Namaz Temizliğe Alıştırır

Namaz beden temizliği kazandırır. Namaz kişinin günahlarının bağışlanmasına sebep olur. Günde beş vakit abdest alan kişi maddî yönden de temiz olur. Peygamber Efendimiz: "Namaz kılan bir kişi, evinin önünden geçen bir nehirden günde beş vakit yıkanan bir kimsenin durumu gibidir. Onda hiç kir kalmadığı gibi beş vakit namaz da buna benzer. Allah namazla günahları siler."(Keşful Hafa C.2.s.203) buyurmuştur.

Namaz öncesi hangi temizlikleri yaparız

Namaz kılacak kişinin elbisesini, bedenini, namaz kılacağı yeri temiz tutması gerekmektedir. Abdest alırken ağız-diş, ayak, burun başta olmak üzere birçok yer­imizi yıkarız. Böylece daima temiz olmaya çalışırız

5- Namaz, Zamanı İyi Kullanmayı Öğretir

Namaz kılmanın vakit açısından olumlu yönü nedir?

Namaz sayesinde tertipli, düzenli ve plânlı çalışma alışkanlığı kazanırız. Çünkü namaz, belli vakitlerde kılındığı için zamanı plânlamamıza ve günlük hayatımızı bilinçli bir şekilde yaşamamıza katkıda bulunur. Nisa Suresi 103. ayetinde namazın müminler üzerinde belirli vakitlerde farz kılındığı bildirilmektedir. Hz. Muhammed de bir hadisinde, namazın belirli vakitlerde kılınmasının önemine işaret etmiştir. Namaz, kişiye vaktini en iyi şekilde kullanma imkanı sağlar. Namaz, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit kılınır. Tüm bu vakitlerin, belirli zaman dilimlerine yayılması, günü ve zamanı planlama açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.

{fcomment}