İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

 Kurban nedir, Kurban niçin kesilir

Kurban kavramı sözlük olarak Allah’a yaklaşmak anlamına gelir. Dinimizde ise Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmak için kesilen belli nitelikteki  verilen addır.. Kur’anı Kerim’de;
“Rabbin için kurban kes” (Kevser 2) ayetiyle kurbanın vacip olduğu belirtilmiştir.

Kurban ne zaman kesilir.

Kurban, Kurban bayramının ilk üç gününde kesilir.

Kimler kurban keser

Kurbanı parasal durumu iyi olan müslümanlar keser.

Kurban hangi hayvanlardan kesilir:

Kurban, deve sığır, koyun ve keçiden kesilir. Devenin en az beş, sığırın iki, koyun ve keçinin bir yaşında olması gerekir.

Hangi hayvanlardan kurban kesilmez

Tavuk, horoz ve ördek gibi hayvanlardan kurban olmaz. Kurban kesilecek hayvanın özürlü ve zayıf olmaması gerekir. Koyun ve keçi bir kişi tarafından kesilmekle birlikte deve ve sığır cinsinden olan hayvanlar yedi kişiye kadar ortaklaşa kesilebilir.

Kurbanın eti nasıl değerlendirilmelidir:

Kurbanın eti genellikle üç parçaya ayrılır; Bir payı Kurban kesen kişi ve ailesi tüketir. Bir pay fakir ve yoksullara, diğer kısmı  ise dost ve akrabalara dağıtılır. Kurbanın derisi evde kullanılacağı gibi yoksul ve hayır kurumlarına verilebilir. Fakat parayla satılmaz.