• Abdest Alırken Okunacak Dualar arapça ve Türkçe

    Abdest Alırken Okunacak Dua

    Abdest Alırken yapılan Dualar

    Abdest alırken, her aza için okunacak dualar arapça ve türkçe

 Abdest tıpkı namaz oruç gibi bir ibadettin. Hem ibadet hem de ibadete hazırlıktır. Güzel bir ibadeti ifa etmenin yolu abdesti güzelce yerine getirmekte geçer. Bu nedenle abdesti bir ibadet edasıyla huşu içerinde dualar okunarak alınmalı.

Eûzû Besmele çekilir. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirahim

 Niyet  Edilir.Niyet ettim Allah ruzası için abdets almaya

 "Elhamdü lillâhi'llezi ceale'l-mâe tahûran ve'l-İslâme nûran"

 Suyu temizleyici ve İslam’ı nur kılan Allah’a hamd olsun

 Ağıza su alıken ve ağzı temizlerken

 "Allahümme e'inni alâ tilâveti'l-Kur'an ve zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike''

 Allah’ım, Kur’ânı  okumada, Seni zikretmede, Sana şükretmede ve Sana güzel ibadet etmede bana yardım et.

 Burna su çekerken

 "Allahümme erihnî râihate'l-Cenneti velâ turihnî râihate'n-nâr"

 Allah’ım, bana cennetin kokusunu koklat,cehennem kokusunu koklattırma ve hissetirme

 Yüzü yıkarken:

 "Allahümme beyyid vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh"

 Allah’ım, bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı o günde benim yüzümü aklaştır.

 Sağ kolu yıkarken:

 "Allahümme a'tinî kitâbî biyemînî ve hâsibni hisâben yesîrâ"

 Allah’ım, amel defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolaylaştır.

 Sol kolu yıkarken:

 Allahümme lâ tu'tinî kitabî biyesârî velâ min verai zahrî"

 Allah’ım, amel defterimi sol tarafımdan ve arka tarafımdan verme.

 Başı mesh ederken:

 "Allahümme Ezillenî tahte zilli arşike yevme lâ zılle ilâ zıllü arşik"

 Allah’ım, Arşın gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı o günde beni Arşının gölgesi altında gölgelendir.

 Kulakları mesh ederken:

 "Allahümme'c alnî mine'llezîne yestemiûne'l-kavle feyettebiûne ahseneh''

 Allah’ım, beni hak söz işitip de ona en güzel şekilde uyanlardan eyle.

 Boynu mesh ederken:

 "Allahümme a'tik rakabetî mine'n-nâr"

 Allah’ım, boynumu cehennem azabından âzât eyle.

Ayakları yıkarken

"Allahümme sebbit kademeyye alâ's-sırati yevme tezillu fîhi'l-akdâm"