Meleklerin var olduğunun delilleri nelerdir? 

Meleklerin var olduğunun delilleri nelerdir?

Bir varlığın ispatı onun yokluğunu ispatından daha kolaydır. Bir varlığın var olduğunu ispatlamak için onunla ilgili delillerden bir dahi yeterlidir.Halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kâinatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. Bu ise, imkansızlık çapında bir zorluk demektir.

Gözle görülebilen varlıklar evrende gözle görülebilen varlıklara oranla çok daha azdır. Bu nedenle gözümüzün göremediği her varlığı inkar etmek ve yok saymak onun yokluğuna delil olmaz.

Melekler gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerin ilgi alanı dışında kalan fizik ötesi varlıklardır. Bu nedenle onların varlığı gözle görünmez, duyu organlarıyla algılanamaz varlıklar oluşu, inkâr edilmelerine gerekçe olamaz.

Pozitif bilimlerin ilgi alanı dışında kalan ve duyu organlarıyla algılamayan nice varlıkların mevcudiyetine inanıldığı bir gerçektir. Esasen insan aklı meleklerin varlığını aklî bakımdan imkânsız görmez, bunu caiz ve mümkün görür. Bu durumda, konuyla ilgili kesin bilgi veren anlamı açık çok sayıda ayet ve hadislerdir. Bunlar meleklerin varlığı konusunda müminlerde hiçbir şüphe bırakmaz. Maddeleştirerek meleklerin varlığı ilgili bazı kanıtlar şöyle sıralanabilir:

a) Bütün ilahî dinlerde melek inancı vardır.

b) Bütün Peygamberler
getirdikleri mesajda meleklerin varlığından söz etmişlerdir.

c) Allah’ın kelamı olduğunda hiçbir şüphe olamayan Kur’an-ı Kerim’de meleklerin varlığına ve
özelliklerine ilişkin onlarca ayet bulunmaktadır.

d) Hayatı boyunca hiçbir zaman yalan söylememiş olan Hz. Peygamber (s.a.s.) pek çok hadisinde meleklerden, onların özelliklerinden ve kimi zaman onları gördüğünden bahsetmiştir.

e) Yüce Yaratıcı’nın makro ve mikro âlemde halkettiği varlıklardaki eşsiz güzellik ve mükemmelliği görüp değerlendiren ve bu suretle Allah’ı tesbih ederek yücelten özel varlıkların bulunması aklın kabul edeceği bir husustur.