İbadetlerin Bireysel Ve Toplumsal Hayata Katkıları

 İbadetlerin Bireysel Ve Toplumsal Hayata Katkıları

İslam Dininde temel ibadetlerin hem bireysel hemde toplumsal hayata önemli katkıları vardır. Örneğin namaz insana Allah ile iletişim kurma yolunu gösterir, onun Allah ile ilişkisini güçlendirir . Günlük beş vakit kılınan namaz Allah'ı sürekli hatırda tutmayı sağlar . Namaz toplum yaşamında katkıları vardır. Örneğin Cuma ve bayram namazları topluca cemaat halinde kılınır . Bu durum bilim ve beraberliğin gelişmesini sağlar . İnsanlar arası ilişkileri güçlendirir . 

 Zekât ve sadaka , zenginlerle fakirler arasında bir köprü görevi görür . Zekât ve sadaka zengin ile fakir arasında oluşabilecek kin, nefret, kıskançlık gibi duygulari gidererek duygusal yakınlaşmaya , karşılıklı sevgi ve saygının gelişmesine , sosyal dayanışmanın, birlik ve beraberlik duygularının artmasına , toplumsal barış ortamının oluşmasına katkı sağlar . Aynı zamanda toplumdaki gelir dağılımındaki dengesizliği önemli ölçüde azaltarak , ortaya çıkabilecek toplumsal sorunların da önlenmesine yardımcı olur . Sevgili peygamberimiz (sav) de "Zekât, İslam'ın köprüsüdür ." Diyerek bu konuyu vurgulamıştır . 

  Oruç da hem bireysel hem de toplumsal etkileri olan bir ibadettir . Oruç sayesinde insan nefsine hakim olmayı, iradesini güçlendirmeyi ve kötülüklerden uzaklaşmayı öğrenirken, aynı zamanda da zor durumda olan insanların halini anlayıp empati kurabilmeyi de öğrenir . Böylece de yardıma muhtaç olan insanlara daha fazla yardım etmeye yönelir . 

  Hac sayesinde Müslümanlar günahlarından arınır, kötü davranışları terk ederler, Hac aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş olan müslümanlara birlikte yaşama ve birlikte hareket etme bilinci kazandırır . Hac insanlar arasında eşitliği sağlar .Allah katındaki tek üstünlugun takva ile olacağı bilincini geliştirir.