Zekât Malı Temizler 

Zekât Malı Temizler Ne Demek?

Zekat malı arttırırZekatın kelime anlamlarından biride temizliktir. Zira zekat vermekle kişi hem malını hemde kalbini ve gönlünü temizler.

Çünkü Zekât, vereni arındırdığı gibi; malından fakirin hakkının ayrılıp hak sahiplerine verilmek suretiyle ile maldaki kirleri de temizler. Zira zengin olan kimsenin malında fakirin belli bir hakkı vardır. Bu hak o mal içerisinde durduğu sürece  o mal haram yani kirli kalmış olur. 

"Onların mallarından sadaka al. Onunla kendilerini temizlemiş ve tezkiye etmiş olursun." (9/Tevbe, 113) 

Temizleme ve tezkiye; bu iki kavram, zenginin ruhunu, kalbini, mal ve servetinin hem maddî hem de manevî yönden temizlenme ve arınmasını içine almaktadır.

Allah'ın farz kıldığı bu zekatı veren müslüman, başta cimrilik, bencillik olmak üzere pek çok kötü huy ve alışkanlıktan temizlenir. Bencillik ve cimrilik, kişi ve toplum için kötü bir hastalıktır. Bu hastalık ancak zekat ve sadaka vermekle tedavi edilebilir. Bu kötü huy yerine şefkat, merhamet dayanışma ve yardımlaşma gibi güzel huyların yerleşmesine vesile olarak kişiyi manen temizler.

Zekât, kişiyi mal, mülk ve paraya olan sevgi ve tutkunluk zilletinden ve hastalığından temizler, paraya kulluk bağından kurtarır.  Bunun bir yolu da, zenginin infak edip zekât vererek hem Allah'ın emrine boyun eğmesi, hem de dünya malının kendisine geçici bir süre için tevdi edilmiş bir emanet olduğunun bilincine varmasıdır.

 Bu konuda Allah'u Teala Kur'an-ı kerim'de infak edip zekât vererek temizleneceğimiz konusunda bizlere şu öğütlerde bulunur.. "O (mü'min) ki, malını (Allah için) vererek arınır, yücelir." (92/Leyl, 18)

Demek ki arınmanın yolu zekat ve infak etmekten geçer. Zekatımızı verirsek kalben ve ruhen arınırız.