Zekat İslam'ın Köprüsüdür Hadisinin Anlamı

Zekat neden islamın köprüsüdür?Zekat neden islamın köprüsüdür?

Zekat İslam dininde yapılması emredilen ve mal ile yapılan bir ibadettir. Bu ibadet dinen zengin olanlara farz kılınmıştır.

Toplumda insanlar sosyal ve ekonomik açından herkes aynı sevide değildir. Kimi insanlar zengin ve varlıklı iken kimileri de yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekebilmektedir.

Toplumda zengin ve fakirler arasında bağların kopması birlik ve beraberliğin bozulmasına ve o toplumun çöküşüne sebep olur.Zira zengin fakiri küçümser ve hor görür. fakir de kendisini küçümseyen zengine karşı kin ve nefret besler. Bu durum da o toplumun sonunu getirir.

Zengin ile fakir arasında birlikteliği sağlayacak ibadette zekattır. Zekat ile zengin fakire karşı şefkat, merhamet duyguları besler ve ihtiyaçlarını karşılayarak paylaşmanın verdiği mutluluğu yaşar. Fakir de kendisine yardım eden zengine karşı haset kin ve nefret yerine hürmet ve saygı gösterir.

Zekât bir köprüdür. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) 'Zekât, İslâm'ın köprüsüdür' buyurmuş ve sosyal hayattaki tabiî farklılaşmanın, zekât gibi bir köprüyle tabiî bir çizgide birleşeceğine işaret etmiştir. Zira zekât, zengini fakirin yanına, fakiri de zenginin yanına yaklaştıran önemli bir ibadettir. Çünkü İslâm, 'Sen çalış ben yiyeyim' veya 'Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne' gibi bencil anlayışları temelinden reddetmek suretiyle toplumun alt ve üst tabakası arasında doğabilecek olumsuzlukların önünü, daha işin başındayken almakta ve üst tabakanın şefkatli tavırlarına alt tabakadan saygı ve muhabbetle mukabelenin doğabileceği zemini göstermektedir.

İlim Rehberi