Birden Çok Din Nasıl Ortaya Çıkmış Olabilir?

Birden Çok Din Nasıl Ortaya Çıkmış Olabilir?

Temelde Allah’ın gönderdiği tüm ilahi dinler aynıdır ve tevhid yani Allah’ın varlığı ve birliğini esas alır . İlk peygamber ve ilk insan olan Hz. Adem insanlara sadece Allah'a iman etmeyi ve ondan başkasına kulluk etmemeyi tebliğ etmişlerdir.

Hz. Ademden sonra gelen diğer peygamberler de bu çerçevede tebliğlerini yapmışlardır. İnsalara temel inançları öğretmişler ibadetleri yapmışlar ve hepsi de güzel ahlakın esaslarını tavsiye etmişlerdir.

Peygamberlerin getirdikleri hükümlerdeki farklılıklar ise detaylarda ve usül itibariyledir.

Okullarda ilkokul, ortaokul , lise ve üniversitede aynı ders ve konular işlenmesine rağmen ayrıntı, yaklaşım , usul ve teferruat bakımından birbirinden farklıdır. Bu durum eğitimde öğrencilerin sevilerinin farklı farklı olmasından kaynaklanır.

Hem mevsimlerin değişmesiyle çok şeyler değişikliğe uğrar ve ihtiyaçlar farklılaşır. Mesela kışın giyilen kalın elbise yazın giyilmediği gibi kış ve yaz mevsimlerinde insanın ihtiyacına göre ayrı ayrı meyveler yetişir. Aynen bunun gibi kalp ve ruhların gıdası olan dinlerin hükümlerindeki teferruatlar zamana ve ihtiyaca göre değişikliğe uğramıştır.

İnsanların çocukluk, gençlik ve yaşlılık eğilimleri, anlayışları, bilgi sevileri ihtiyaçları farklı farklı olduğu ve bu farklılıklara göre eğitim yöntemi farklı olabileceği gibi toplumların yapısı da birbirinden farklıdır.

Bu sebeple Allah’u Teala da her peygamberine insanlığın seviyesine uygun birer şeriat metodu vermiştir. Peygamberin getirdiği şeriatlerin ayrıntılardaki  farklılıkların bir sebebi de bundan kaynaklanır.

Allah'ın gönderdiği bu dinlerin tarih süreci içerinde insanlar tarafından tahrif edilmesi (İslam hariç), buna ilave olarak insanların kendi uydurdukları dinleri de katarsak neden günümüzde birbirinde farklı dinlerin oluştuğunu anlayabiliriz.

Yüksel UÇAR