Cuma Günü ve Cuma Namazının Önemi

Cuma Günü ve Cuma Namazının ÖnemiCuma Günü ve Cuma Namazının Önemi

Cuma günü İslam alemi içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Cuma gününün bu önemi gerek ayetlerde ve gerekse hadislerden de vurgulanmaktadır.

Cuma günü kılınan Cuma namazı ile ilgili mustakil bir sure adı ve mü’minleri namaza emreden ayeti Kerime  şöyledir.

“Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfünden rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.”(Cuma 9-10)

Cuma, İslâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür.Cuma gününün önemi ile alakalı  ve haftalık toplu ibadet günü seçilmesinin anlamına ilişkin olarak Hz. Peygamber'den birçok hadis rivayet edilmektedir. Bu hadislerden  bazıları şöyle sıralanabilir:

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, “Cum‘a”, 18). Başka bir hadiste bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icâbet saati) bulunduğu haber verilmektedir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber "Ben icâbet saatinin, hangi an olduğunu biliyordum, fakat Kadir gecesi gibi, bu da bana unutturuldu" (Hâkim, I, 279) buyurmuştur. 

Cuma günü müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve âdeta bir bayram günü kabul edildiği için, perşembe günü akşamından başlamak üzere maddî ve mânevî temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki cuma günü boy abdesti almak bilginlerin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır.