İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Mekke ve Medine'nin Müslümanlar İçin Önemi

Mekke ve Medine’nin Müslümanlar İçin ÖnemiMekke ve Medine'nin Müslümanlar İçin Önemi

Mekke’nin Müslümanlar için Önemi

Mekke Peygamber Efendimiz (sav)’in doğup büyüdüğü, evlendiği ve çocuklarının olduğu yerdir. Mekke bu açıdan Peygamber Efendimizin hayatında önemli bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz (sav) 571 yılında Mekke’de doğmuş hayatının en önemli anlarını orada geçirmiştir. O çocukluğunu ve gençliğini orada geçirmiştir. 25 yaşında iken Hatice ile Mekke de evlenmiş ve çocukları Mekke’de iken dünyaya gelmiştir.

İslam güneşinin doğduğu yer Mekke’dir. Peygamber Efendimiz (sav) 40 yaşında iken Mekke’de Hira dağındaki Nur mağarasında iken ilk vahiy gelmiştir. Peygamberliğinin ilk yılları ve en önemli aşamaları Mekke’de  geçmiştir. İslam’ı insanlara anlatırken Mekke müşriklerinin baskı ve işkencelerine burada maruz kalmıştır. Kendisine sadakatle iman eden ilk Müslümanlar bu şehirde çıkmış ve O’na destek olmuştur.

Kur’an-ı Kerim ilk ayetleri Mekke’de inmiştir. Mekke’de inen bu ayetler genellikle inanç esaslarını içerir. Allah’ın birliği, ahiret, kıyamet, cennet ve cehennem konuları Mekki ayetlerde işlenmiştir.

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe’nin Mekke’de olması bu şehri önemli kılan sebeplerden biridir.  Kabe aynı zamanda İslam’ın şartlarından biri olan Hac ibadetinin yapıldığı bir yerdir. Dünyada bulunan tüm Müslümanlar her yıl hac mevsiminde ihramlarını giyerek toplu halde Kabe’yi tavaf ederek hac ibadetini yerine getirirler. Bu nedenle Mekke’nin Müslümanlar için önemi oldukça büyüktür.

Medine’nin Müslümanlar İçin Önemi

Medine peygamber efendimiz (sav)’in ikinci yurdudur. Peygamber Efendimiz buraya hicret ettikten sonra ilk devlet burada kurulmuştur.

Müslümanlar içinbüyük bir önem taşıyan Mescid-i Nebevi bu şehirdedir. Peygamber Efendimiz döneminde Mescid-i Nebevi’de  beş vakit namazın yanı sıra sorunlar ve problemler burada konuşulmuş, devlet meseleleri bu mescidde görüşülmüştür.  Mescid-i Nebevi bu işlevlerin yanı sıra aynı zamanda bir eğitim yuvası ve askeri stratejilerin konuşulduğu bir kışla idi. Mescidi Nebevinin bitişiğinde Peygamber efendimizin odaları da vardı.

Peygamber Efendimizin mübarek kabirleri bu Mesci-di Nebevidedir. Bu sebeple Medine Müslümanlar için oldukça önemli bir şehirdir.

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com