İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

"Namaz Dinin Direğidir" Hadisinin Anlamı

Namaz Dinin DireğidirNamaz Dinin Direğidir

Din Allah’ın İnsanları dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlayan ilahi emir ve yasak ve kurallarının bütününe denir. Allah insanı varlıklar içerisinde en güzel şekilde yaratmıştır. Tüm varlıkları belli bir amaç ve hikmet çerçevesinde yaratan Allah insanı da başı boş bırakmamıştır. Kainatta başı boş olan hiçbir varlık yoktur. Bu nedenle insanın da vazifesiz ve başıboş ve anlamsız yaratıldığını düşünmek abestir.

Allah insana yaratılış vazifesinin ne olduğunu gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar vasıtasıyla bildirmiştir. Bu nedenle Ben niçin varım? Allah beni niçin yarattı? Bu dünyaya neden geldim? Şeklinde ki soruları merak eden kişiler Kur’a-ı Kerimi okuyup anlamaları ve O’nu hayata en güzel şekilde hayata taşıyan ve yaşayan peygamber Efendimizin (sav)’in  hayatını öğrenmelidir.

Kur’an-ı Kerim’de dinin temel ilkeleri en kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın en çok önem verdiği ibadetlerin başında namaz gelir.

Namaz tüm canlıların ve varlıkların ibadetlerini içerisine alır. Yeryüzünün halifesi olarak yaratılan insan tüm varlıkların hesabına onların ibadetlerinin de temsilen namaz kılarak Allah’ın huzuruna çıkar. Yine namaz Allah’ın insandan istediği tüm ibadetlerin özüdür. Namazda tüm ibadetlerin numunelerinin görmek mümkündür. Bu nedenle hadiste namaz dinin direği olarak ifade edilmiştir.

Direk bir yapıyı ayakta tutan en önemli unsurdur. Hadisi şerifte din bir yapıya veya evebenzetilmiştir. Bu yapının yani dini ayakta tutan en önemli unsur olarak da namaz gösterilmiştir. Direk ortadan kaldırıldığında nasıl ki o direk üzerinde temellendirilmiş yapı ayakta durmaz, yıkılırsa, dinin direği olan namaz kılınmaz ise kişi dinin harap etmiş ve yıkmış olur.

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com