İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Saih Ameller Nelerdir

Saih Ameller NelerdirSaih Ameller Nelerdir

Salih amel; iyi, güzel, faydalı iş ve davranış demektir. Allah’ın rızasına uygun, iyi bir niyet ile yapılan her güzel iş, söz ve davranış, salih amel olarak nitelendirilir. İbadetler birer salih amel olduğu gibi, insanlara, hayvanlara, bitkilere merhamet etmek, darda olanlara yardım etmek, yaşlıyı, özürlüyü, çocukları koruyup gözetmek de salih ameldir.

Kuran-ı Kerim imandan sonra en çok üzerinde durduğu konu salih ameldir. Salih amel pek çok ayette iman ile birlikte kullanılır.

Kur’an-ı Kerim’de  “Asra yemin olsun ki, hiç şüphesiz, insan hüsrandadır Ancak, iman edip, salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna” (Asr Sûresi, 1-3)

Kuran-ı Kerim’de, imandan sonra hemen amel-i salihin zikredildiği pek çok âyet vardır

“İman eden ve salih amel işleyen mü’minleri müjdele ki, altından nehirler akan cennetler onlarındır” (Bakara Sûresi, 25)

Salih Amel Örnekleri

Namaz, oruç, zekât gibi ibadetlerden tutun da yoldaki zararlı bir maddeyi alıp kenara koymayı, bir yetimi okşamayı, bir insana güler yüzle bakmayı bile salih amel sayan dinimiz, evrensel bir hayat tarzı ortaya koymuştur. İbadet etmek, insanlara ve diğer canlılara zarar vermemek, zordakilere yardım etmek, ailemizin geçimini sağlamak için helal kazanç yollarında çalışmak, hayatımızın ve çevremizdeki hayatların güzelleşmesine katkıda bulunmak salih amele örnek davranışlardandır. Kur’an’da;  “İnanıp salih ameller işleyenler Cennet bahçelerindedirler. Rablerinin katında onlara diledikleri verilir. İşte büyük lütuf budur.”(Şûra suresi, 22. ayet.) buyrularak salih amel işlemenin önemine dikkat çekilir. Salih amel işlerken, samimi niyet ve Allah’ın rızasını gözetmek büyük önem taşır. Gösteriş ve çıkar uğruna yapılan güzel davranışlar, salih amel değildir. Salih ameller imanın doğal sonuçlarıdır. Kalbinde gerçek ve güçlü iman besleyen her insan, güzel davranışlar sergiler; kendisine, ailesine, vatanına, milletine, insanlığa faydalı hizmetler yapar.