İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Niçin İbadet Edilir?

Niçin İbadet Edilir?Niçin İbadet Edilir

İnsan kendisine yapılan iyilikleri kolay kolay unutmaz. Yapılan bu iyilik karşısında iyiliği yapan kişiye minnettarlık hissi ile beraber teşekkür ve şükranlarını iletir. Bu konu ile ilgili “bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözü meşhurudur.

Hele bu iyilik hayatı ile alakalı ciddi konular olursa bu şükran ve minnettarlığı bir o kadar da artar. Örneğin bir kazada gözlerini kaybeden bir hasta bu konuda en iyi doktorlarda tedavi görür, bütün mal ve mülkünü bu uğurda harcar. Kendisini tedavi edip iyileştiren doktora minnettarlık ve şükranlarını dile getirir.

İnsanların bizlere yapacağı iyilikler sınırlı iken Allah’ın bizim üzerimizdeki iyilikleri ve nimetleri sonsuzdur. Yüce Rabbimiz, kullarına olan iyiliklerinin ve nimetlerinin çok olduğunu belirtmek için Kur’an’da; “Allah’ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. ”(Nahl suresi, 18.ayet.) buyurmaktadır. Allah’a şükretmenin en güzel yolu ibadet etmektir.

Peygamberimiz gelmiş ve gelecek tüm günahları bağışlandığı hâlde geceleri ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Sebebi sorulduğunda, “Rabb’ime şükredici bir kul olmayayım mı?” cevabını vermişti.(Buhari, Teheccüd, 6.) Zaten yaratılışımızın  ve dünyaya gelişimizin asıl gayesi Allah’ı tanımak ve ona ibadet etmektir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”(Zâriyat suresi, 56.ayet.)

www.ilimrehberi.com