Erkeklerin Kadınlara Benzemesi

Erkeklerin Kadınlara BenzemesiErkeklerin Kadınlara Benzemesi

İbn-i Abbas( ra)’dan  şöyle dediği rivayet olundu:

- Rasûlullah (sav), erkeklerden kadınlara benzeyenlere ve kadınlardan erkeklere benziyenlere lânet etti.

Rasûlullah (sav) kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere benzeyen kadınlara lânet etmesi, yaratılışa aykırı bu fiilin  ne kadar çirkin ve mezmum olduğuna delâlet eder. Bu benzeyiş ister elbise, süs, boya ve sûrette olsun ve isterse ses,  konuşma,  yürümek ve oturmak gibi diğer hususlarda olsun aynıdır.

Hadis-i şerifte zikredilen lânet, isteyerek ve kendini zorlayarak kadına veya erkeğe benzemeye çalışanlar içindir. Doğuştan kadınlara benzerlikleri olanlar ise bu lânetin dışındadırlar. Meselâ bazı kişiler doğuştan sesleri ve bir kısım davranışları ile kadına benzerler. Bu gibi kişiler eğitimle bu benzerliklerini değiştirmeye çalışmalıdırlar. Şayet değiştiremezler ise bir vebal yoktur. İlimde, güzel ahlâkta ve hayırlı amellerde kadınların erkeklere ve erkeklerin kadınlara benzemeye çalışmaları ise övgüye layık ve Allah indinde makbul bir ameldir. “Mü'min erkeklerle, mü'min kadınlar birbirinin dostları ve yardımcılarıdır. Onlar iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar...” (Tevbe: 71)

Allah Teâlâ kadın ve erkeği ayrı ayrı özelliklerde yaratmış ve bu yaratılışlarına münasip olan vazifeler tahmil etmiştir. O bakımdan kadın kadın olarak ve erkek de erkek olarak kendi vazife alanlarında ve yaratılışlarına uygun sahalarda kalmak sûreti ile şahsiyet kazanmış ve saygınlık elde etmiş olurlar. Aksi takdirde kendilerini gülünç duruma düşürür, itibar ve saygınlıklarını yitirirler.

Maalesef zamanımızda bir çok kadın ve erkek, değil birbirlerini giyim ve kuşamda, konuşmak ve yürümekte ve diğer hareketlerde taklit edip benzemeyi, işi cinsiyet değiştirmeye kadar vardırmışlardır.