Cami ve mescidlerin önemi

Cami ve mescidlerin önemiCami ve mescidlerin önemi

Mescid sözlükte secde edilen yer anlamına gelir. Kavram olarak mescid içerisinde Allah’a ibadet edilen kutsal mekanlardır. Mescidin büyüğüne de cami denir

Camiler ve mescidler, Müslümanların cemaatle toplu olarak namazlarını edâ ettikleri binalardır. Bu binalara, içlerinde Allah`a secde edildiği, ibâdet yapıldığı, namaz kılındığı için mecaz yoluyla Allah`ın evi de denmiştir.

Mescitler/camiler; Müslümanın hayatında vazgeçilmez mekânlardır, okunan hutbe ve yapılan vaazlarıyla bir mekteptir, kılınan namazları ve yapılan dualarıyla bir mabettir. Müslüman, bayram ve cuma namazlarını zorunlu olarak, günlük namazlarını ise mümkün olduğu kadar camilerde kılar. Çünkü namazları camilerde cemaatle kılmak, imanın alâmeti, İslâm’ın şiarıdır.

Peygamber efendimiz yeryüzünde Allah’a en sevimli yerlerin camiler olduğunu bildirmiştir.

Bu nedenle Mekke’den medineye hicret ettiğinde daha Medine’ye ulaşmadan Kuba mescidini, Medine’ye ulaştığında ise Mescid-i nebeviyi inşa etmiştir.

Peygamber efendimiz yine bir hadisinde: “Kim Allah rızası için mescid inşa ederse Allah benzerini onun için cennette yapar”

Müslim’in rivayetinde ise Allah ona cennette bir köşk yapar” şeklindedir.