İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Tövbe nedir?

Tövbenin anlamı nedir, Kur'anda tövbe konusu, Gerçek tövbe nasıldır?

Tövbe nedirTövbe; kişinin işlediği bir günah veya hatadan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya azmetmesi ve  karar vermesidir. Dini anlamı olarak ise; Allah ve Resulünün yapılmasını yasakladığı dince hoş karşılanmayan, uygun görülmeyen iş ve davranışlarda bulunan kişilerin  aynı hatayı ve günahı  bir daha yapmamaya kendi iradesiyle karar vermesi ve yaptığı hatalardan dolayı Allah’tan bağışlanmayı istemesidir.

  Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: "Günahı terketmek tövbe etmekten daha kolaydır."

Ancak insan günaha bulaşırsa Allah'ın rahmetinden ümit kesmemelidir. Zira Allah'a doğru seyr ve sülûk etme ve nefsi ıslah etmenin yolu hiç bir zaman kapalı olmaz. Aksine, Allahu Teâlâ günahkârlar için tövbe ve dönüş yolunu açmış ve onlardan; kendisine dönmelerini ve tövbe suyuyla nefislerini, günahların pislik ve kirlerinden yıkamalarını istemiştir.

Kur’an, tövbe kavramını, “günahlardan kurtuluşu sağlayan gerçek bir tövbe, günah işlediğine üzülüp pişman olmak, günahtan hemen vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar vermek” olarak açıklamaktadır. Tövbe kavramında kişi ile yaratıcı ilişkisi söz konusudur. Bir tarafta günah işleyen bir birey, diğer tarafta ise bağışlayıcı olan Allah. Kur’an’da samimi, içten bir şekilde, bir daha yapmamak üzere yapılan tövbeyi Allah kabul edeceğini belirtmektedir: “Kim haksız davranışlarından sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder, Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. ” (Maide suresi 39. ayet.)

Yine başka bir ayette: "Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara de ki: "Selam olsun size. Rabbiniz, rahmeti kendi üzerine yazdı (farz kıldı)ki, içinizden kim bir cehalet sonucu bir kötülük işler sonra tevbe eder ve (kendini) ıslah ederse kuşku yok ki, bağışlayandır, esirgeyendir." Enam / 54.

Tövbe sayesinde mümin, ümitsizlikten, yersiz endişelerden kurtulup, hayatına yeni bir sayfa açma imkânına kavuşmuş olur. Birey, gönlünü Allah’a açarak, manevi yönden rahatlar. Allah’ın kendisini affedeceğine inanan kişi, başka insanların da hata¬larını affetmek gerektiğini fark eder. Böylece, insanlar arasındaki kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma gibi özelliklerin ortaya çıkmasına ve güçlenmesine katkı sağlar. 

 Allahu Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "De ki: Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere (nefislerine uyarak) ölçüyü taşıran kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir."Zumer / 53.

Günah işleyenlerin, günahlarından kusurlarından kurtulmak için çaba göstermesi gerekir. Bunun da başlangıcı pişman olup şirk ve küfür derecesindeki büyük günahlardan imana dönmek, diğer büyük günahlardan ise tövbe-istiğfar edip yeniden günah işlememektir. Yüce Allah, şöyle buyurur: "Ufak tefek kusurları dışında günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden sakınanlara, Rabb’inin affı şüphesiz boldur.” (Necm suresi, 32. ayet.);

Takva sahiplerinin bir özelliği de, Allah’ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilemek ve günahta ısrar etmemektir: “Rabb’inizin bağışına, genişliği gökler ile yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar (müttakîler, takva sahipleri) için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler ve insanları affedenlerdir. Allah, iyi davrananları sever.

Yine onlar, çirkin (günah) bir iş yaptıkları, yahut kendilerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler -ki Allah’tan başka günahları kim bağışlar- ve bile bile işlediklerinde (günahta) ısrar etmeyenlerdir.”

(Âl-i İmran suresi, 133-135. ayetler.)