Cinler geleceği bilebilirler mi

Cinler gaybı bilebilirler mi

Cinler geleceği bilebilirler miCinler ateşten yaratılmış varlıklardır. İnsana göre ço uzun ömürlü olan ve çok hızlı hareket edebilen varlıklardır.Bu nedenle  cinler insana göre çok kısa sürede bazı bilgileri öğrenebilirler. Bu öğrendikleri konu gayp konusu olmaktan ziyade kişinin o anda bilgi sahibi olmadığı mevzulardır. Bundan hareketle bazı kişiler cinlerin gaybı bilecekleri yönünde fikir belitmişlerdir. Oysa Kuranda cinlerin gaybı bilmedikleri açıkça anlatılmıştır.

Kuran-ı Kerim’de Hz. Süleyman’ın vefatından bahseden ayette: “Süleyman`ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.”(34:14.) buyurulmaktadır.

Ünlü Tefsircilerden olan Fahrettin Razi bu ayetin tefsirinde şunları söyler: “Süleyman (a.s), bazen gündüz ve gece, tam bir gün ayakta Allah’a ibadet ederdi. Hatta bazen daha da uzatırdı. Bir asası vardı, ona dayanarak Rabbinin huzurunda dururdu. İşte böyle ibadet ettiği bir sırada, değneğine dayalı olarak vefat ettirildi. Askerleri kendisini ibadette sanıyorlardı. Böylece günler, aylar geçti. Sonra Allah, işin ortaya çıkmasını isteyince kurt, Hz. Süleyman’ın değneğini kemirerek çürüttü ve Süleyman (a.s) yere düştü. Hz. Süleyman’ın öldüğünü daha önce fark etmeyen ve kendilerinin gaybı bildiklerini sanan cinler, bu durum karşısında gaybı bilmediklerini anladılar. Çünkü gaybı bilselerdi, Hz. Süleyman öldüğü halde uzun süre ağır işlerde çalışmaya devam etmezlerdi. Gerçi cinler, insanların bilmedikleri bazı şeyleri bilirler ama bu gaybı bilmek demek değildir. Sadece onların bilgi alanı, insanlarınkinden geniştir. Fakat onların bilgisi de sınırlıdır. Ve onlar da sadece eşyanın dış yüzünü bilirler. Onların bilgisi, insanlarınkinden daha gizli, daha derin olmakla beraber onlar da gaybı bilmezler. Gaybı bilmek ancak Allah’a mahsustur”.(Razi, Mefatihu`l-Gayb, XXV, 250. )