İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Peygamberlerin Kabirleri Nerede

Peygamberlerin Kabirleri NeredeHz. Adem (as) Mekke’de Mina veya Arafat’tadır.

Hz. Şit (as) Mekke’de Mina’da Hz. Adem’in kabri yanındadır.

Hz. İdris’in (as) kabri yoktur, zira o bedeni ile Cennettedir. Peygamberimiz (sav) Mirac’a çıkarken onu dördüncü kat semada görmüş ve kendisi ile konuşmuştur.

Hz. Nuh’un (as) kabri Musul’da veya Ağrı dağı çevresinde olduğu rivayet edilir.

Hz. Hud (as) Mekke’de vefat etmiştir. Kabri Kabe yanında Hicr mevkiindedir.

Hz. Sâlih (as) Mekke’de vefat etti ve kabri Kâbe çevresindedir.

Hz. İbrahim (as) hayatının sonunda Urfa’ya gelmiş ve orada vefat etmiştir.

Hz. Lût (as) Şam’da vefat ettiği rivayet edilir.

Hz. İsmail’in (as) kabri Mekke’de Kabe yanındaki Hatim mevkiindedir.

Hz. İshak (as) Küdüs yakınlarında vefat etmiştir, kabri meçhuldur.

Hz. Yâkub (as) Mısır’da vefat etmiştir.

Hz. Yusuf (as) Mısır’da vefat etmiş, Hz. Musa (as) onu Kudüs yakınındaki Halilu’r-Rahman kasabasına getirdiği rivayet edilir.

Hz. Eyyub (as) Urfa’da veya Şam’da olduğu rivayet edilir

Hz. Şuayb (as) Mekke’de Kâbe yakınlarında olduğu rivayet edilir.

Hz. Musa (as) Kudüs yakınında vefat etmiş ve kabri oradadır.

Hz. Harun (as) Tih Çölünde bir dağda vefat etmiştir ve kabri oradadır.

Hz. Yûşâ (as) İstanbul’da Yuşa tepesindedir.

Hz. Dâvud (as) Kudüs’te defnedilmiştir.

Hz. Süleyman (as) Kudüs’te defnedilmiştir

Hz. İlyas (as) Baalbek’de vefat etmiştir.

Hz. Elyâse (as) Kudüs çevresindedir.

Hz. Zülkifl (as) Bitlis’te defnedilmiştir.

Hz. Yunus (as) Ninova’da bulunmaktadır.

Hz. Zekeriye (as) Kudüs’te defnedilmiştir.

Hz. Yahya (as) Kudüs’te defnedilmiştir.

Hz. İsa (as) semavata alınmıştır Hz. Mehdi’ye uymak ve Şeriat-ı Muhammediye ile amel etmek için gökten nuzûl edecektir. Peygamberimiz (sav) Mirac’a çıkarken kendisi ile görüşmüş ve konuşmuştur.

Hz. Lokman’ın (as) kabri belli değildir.

Hz. Muhammed (as) ise Medine’de vefat etmiş ve Ravza-i Mutahhara’da medfundur.