İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

İman nedir, kaça ayrılır

İman nedir, iman nedir kaça ayrılır,İmanın çeşitleri nelerdir,iman ne demek, iman ne anlam gelir,iman nedir imanın çeşitleri nelerdir

İman kelime anlamı “tasdik etmek, bir şeye kesin bir şekilde kalpten inanmak demektir.”

Dini anlamı ise Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Allah tarafından haber verdiği her şeyin doğru olduğuna kalpten inanmak ve bunu dil ile söylemektir.” Diğer bir ifade ile iman Hz. Muhammed asv mın Allah aldığı bilgileri kalp ile tasdik dil ile ikrardır.

Bediuzzaman Said Nursi eserlerin imanı şöyle tarif etmiştir.

"îman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî îmanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir."

Îman bir intisaptır. İnsanı Allah'a bağlar.

Îman Cenâb-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Vicdanı tamamıyla ışıklandırır. İnsanı karanlıklardan kurtarır. Îman insanı âlâyı illiyyîne çıkarır, cennete lâyık bir kıymet kazandırır.

Îman en büyük ve tükenmez bir servettir. Her derdin en kudsî dermanı, saâdet-i ebediyenin anahtarı, hayatın en saf lezzeti ve en hâlis saadetidir.

Allah'a îman, yaradılışın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi, erkân-ı îmaniyenin kutb-u âzami, bütün kemalâtın esası ve mâdenidir.

 

İman iki kısma ayrılır. İcamali iman tafsil iman

 1-      İcmali iman: İman edilecek konuları kısaca ve toptan inanmaktır. İcmali imanda ayrıntı yoktur. Kelime-i Tevhit ve Kelime-i şehadeti diliyle söyleyip kalbiyle tasdik etmek gibi.

Aslında kelime-i Tevhidi veya Kelime-i şehadeti söylediğimiz zaman İslam’ın bildirdiği tüm inanç esaslarını söylemiş oluyoruz. Çünkü İslam’ın inanç esasları bir bütündür. Biri diğer siz olamazlar. Yani İslam’ın bir kısım inanç esaslarını kabul edip bir kısmını kabul etmemek olmaz. Bir bütün olarak hepsini kabul etmek gerekir. Zaten İslam’ın inanç esasları Kelime-i Tevhit ve Kelime-i şehadette özetlenmiştir. Bu nedenle Kelime-i Şehadeti getiren İslam dairesine girer ama inanç esaslarından biri ni inkar eden din dairesinden çıkar.

2-      Tafsili İman: Peygamberimiz ASV mın bildirdiği şeylerin her birine ayrı ayrı inanmaktır. Bu imanda isminde de anlaşıldığı gibi tafsilat vardır, yani ayrıntıya girmek vardır. Kişi neye niçin inandığını ayrıntılı ve delilleri ile beraber bilir ve öğrenir.

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com