İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Meleklere imanın davranışlarımıza etkisi ,Meleklere iman davranışlarımızı nasıl etkiler,meleklere imanın davranışlarımıza katkısı nelerdir,meleklere imanın davranışlarımıza olan etkisi.

Meleklere imanın davranışlarımıza etkisi

İmanın şartlarından biri de meleklere imandır. Meleklere imanın sadece sözlü bir ifade değildir. Sözle inandım demek sadece bir ifadedir. Bu ifadenin davranışlarla kendini göstermesi ve ispatlaması  lazım. İnancın yeri ve merkezi kalptir. Kalpteki inanç sözle ifade edilir ve davranışla desteklenir. Meleklere inanan bir Müslüman için hiçbir zaman yalnızlık denen bir kavran ve hiç kimsenin görmediği bir ortam  yoktur. Her zaman ve her mekanda bizimle beraber olan, bizden hiç ayrılmayan melekler bulunduğuna inanan bir Müslüman, gizli yerlerde "Beni kimse görmüyor, istediğimi yaparım" diyemez, kötülük yapamaz. Çünkü nerede olursa olsun meleklerin kendisini gözetlediğini, iyilik ve kötülüklerinin yazıldığını bilir. Yazılan bu amellerin kıyamet günü karşına geleceğini ve hesabını vereceğini bilir. Böylece meleklere olan imanımız bizi kötülük yapmaktan alıkoyar.
Bunlardan başka bizi kötülüklerden koruyan hafaza melekleri, iyilik yapmaya yönlendiren ve bizler için rahmet dileyen rahmet melekleri de vardır.

Dünyada iyilik ve güzelliğin misali melek; fenalık ve çirkinliğin kötü örneği de şeytandır. Melek, insanı iyiliğe, şeytan da kötülüğe çağırır.

“Kim içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o, meleğin sesidir. Hemen ona uysun ve Allah'a şükretsin.
Kim de içinde kötülüğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o, şeytanın sesidir. Ondan uzaklaşsın ve Allah'a sığınsın. “sözüyle meleklerin sürekli bizleri iyiliğe,  hayra çağırdığını ve yönlendirdiğini ifade etmiştir.

O halde  önemli olan melekleri ve şeytanı görüp görmemek  değil, önemli olan davranışlarımızı hangi tür varlıklara göre yönlendirdiğimizdir.

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com