Bal arısındaki mucize, Bal arıdaki mucize işler


Kuranın üzerinde dikkatle durduğu ve bir suresine de isim ve konu olduğu ( Nahl suresi) mucize yaratıklardan biri de bal arısıdr. Bal arısı dünyaya gelir gelmez, gezecekleri ve bal toplayacakları çiçekleri tanıma bal yapma sanatı ile ilgili bir eğitimden geçmeden hemen bal yaplaya başlar. Günde yaklaşık yirmi bin çiçeği ziyaret eder. Ve ziyaret ettiği bu çiçekleri de tanır. Ömründe yaklaşık 2.000.000 Km.lik bir yolu kat eder. Ve bu meşakkatli çalışmanın neticesi olarak bal gibi tatlı bir gıdayı Allah hesabına bizlere sunar.

Eğer, bu zehirli böcek Allah’ın vazifedar bir memuru değilse ve bal yapma sanatını Allah öğretmedi ise;

1- Arıya bal yapma sanatını Kim öğretti? Bütün insanlar toplansa, bir gramını bile yapamayacağı balı bu böcek nasıl yapıyor?

2- İLİM: Arının sadece bal yapmasını da bilmesi yeterli değildir.  Çünkü bu faaliyette bal tek başına düşünülmemiştir. Zira bal insana menfaatli olarak yaratılmıştır. O halde balı yapanın insandan haberdar olması ve vücut yapısını bilmesi lâzımdır. Çünkü üretilen bal tam  da insanın vücuduna faylaı bir şekilde donatılmıştır.Hâlbuki arıda böyle bir ilim yoktur. ALİM

3- RAHİM: Balı yapıp insanlara yedirmek, rahmetin ve merhametin bir eseridir. Hâlbuki arının bize karşı ne merhameti, ne de şefkati vardır. Buna delil ise, fırsatını bulduğunda zehirli iğnesi ile bizi sokmasıdır. O halde bize karşı şefkat gösterip, merhamet eden kimdir?

4- Arı, çiçeklerin aşılanmasında da büyük bir vazife üstlenir. Çiçek tozlarını, bir çiçekten başka bir çiçeğe taşıyarak, üremelerini sağlar. Bir çiçeğe konduğunda yapışkan ve sık olan tüylerine çiçek tozları bulaşır. Sonra aynı cinsin farklı ferdine konarak çiçek tozlarını ona bulaştırır. Bu vazifenin icrasında ise ilginç bir görüntü oluşur.

Şöyle ki; Bal arısı mesela, ilk önce bir gül çiçeğine konsa, o civardaki gül çiçekleri bitinceye kadar başka bir türe konmaz. Bunun sebebi ise şudur; eğer, farklı çiçeklere konsa idi, çiçek tozları farklı türlere taşınacağından döllenme meydana gelmeyecekti ve çiçeklerin nesli tükenecekti. Acaba, bal arıları çiçekleri nasıl tanıyor? Çiçeklerin neslinin devamı için bu yorucu seyahati niçin yapıyor? Aşılama vazifesine uygun olan kılları vücuduna kim taktı?

5- Bal arısının küçücük karnında balı yapmak  ve azaları tahrip etme kabiliyetinde olan zehire bulaştırmamak gibi harika bir fiilin faili Allah’tan başka kim olabilir?