Vahiy Bittiğine Göre Cebrail (as) Şuan Ne yapıyordur?

Vahiy Bittiğine Göre Cebrail (as) Şuan Ne yapıyordur?Vahiy Bittiğine Göre Cebrail (as) Şuan Ne yapıyordur?

“Cebrail (as) vahiy meleğidir. Son peygamber de geldiğine göre Cebrail’in vazifesi bitmiş midir? Cebrail (as) şu an mevcut mudur? Mevcutsa ne yapıyor? Başka vazifeleri var mıdır?”

Cebrail (as) dört büyük meleklerden birdir. Görevi ise vahiydir.
Cebrail (as) tarih boyunca Allah’ın gönderdiği peygamberlere vahiy getirmiştir. En son peygamber olan Hz. Muhammed (sav) ile peygamberlik bittiğine göre burada akla gelen soru Cebrail (as)’ın da görevi bitmiş midir? Bitmişse şuan ne yapıyordur?

Son peygamber Hz. Muhammed (SAV) ile birlikte vahiyde sona ermiştir. Fakat Cebrail (As)’ın vazifesini sadece vahiy ile sınırlamak doğru değildir. Başta zikir, secde ve ibadet olduğu gibi pek çok vazifeleri vardır. Bu Cebrail bu ibadetleri he an yerine getirmektedir.

Bunula beraber kainatta her vahyin bir nevi olan ilham devam etmektedir. Kur’an-ı Kerimde Allah’u Teala arıya vahyettiğini söylemektedir. Hayvanlar dünyaya geldiklerinde hiçbir eğitimden geçmeden doğrudan vazifelerin eksiksiz ifa ederler. Demek hayvanlara bu görevleri kendilerine ilham edilmiştir.
Cebrail (as) mukarrebûn meleklerdendir; Mikail ve Azrail (as) gibi nazır-ı umumî hükmündedir. Emrinde kendi nevinden ve kendisine benzer daha küçük tarzda sayısız melek vardır. Mahlûkat cinslerine göre ayrı ayrı bulunan bu meleklere İlâhî emirleri ve ilhamları Cebrail tebliğ eder.
Söz konusu melekler kendilerine Cebrail (as) tarafından tebliğ edilen bu emirlerde ne emredilmişse hiç geciktirmeden, hiç değiştirmeden, hiç ihmal etmeden harfiyen yerine getirirler. Cebrail’in bu görevi devam etmektedir ve yaratılış var oldukça da devam edecektir.
Cebrail (as) bütün varlıklara ilham vermekle görevli meleklerin başıdır. Ve bu görevi sürmektedir.

Bu hususi görevi dışında zaten tüm melekler sürekli olarak Allah’ı tesbih, zikir ve secde halinde ibadet ederler.

Yüksel UÇAR