İnsan Aklıyla İyiyle Doğruyu Bulabilir mi?

İnsan Aklıyla İyiyle Doğruyu Bulabilir mi?

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği akıl ve iradesidir. Aklın en önemli işlevi düşünmektir.

İnsan aklıyla doğruyu ve iyiyi ararken sahip olduğu bilgileri veri olarak kullanılır. Bu nedenle kişinin sahip olduğu bilgilerin doğruluğu nisbetinde de kişi doğruya ve iyiliğe ulaşabilir.

İnsan aklıyla tek başına her şeyi kavrayamaz.İnsanların sahip olduğu akıl ise kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle bir kişinin aklı selim değilse doğyu bulayım derken yanlışıda doğru diye benimseyebilir.

Konu din konusu olunca sadece aklın ölçüleriyle hareket etmek kişiyi daha büyük bir yanlışa iter. Çünkü din dünya hayatının dışında ahiret ve Allah'ın rızası gibi pek çok alanları içine alır. Bu gibi konularda ise akıl tek başına kavrayamaz. Bu nedenle din konusunda Kur'an ve sünnet gibi sağlam kaynaklar varken aklın ölçülerine başvurmak kişiyi son derece büyük yanlışlıklar içine atar.