Kur’an-ı Kerim’de İnsan Allah İlişkisi

Kur’an-ı Kerim’de İnsan Allah İlişkisiKur’an-ı Kerim’de İnsan Allah İlişkisi

Kur’an-ı Kerim İnsan Allah ilişkisi konusunda vurgulanan en önemli konu Rab ve kul ilişkisidir. Buna göre Allah insanı varlıklar içerisinde en mükemmel şekilde yaratmış ve önemli görevler için dünyaya göndermiştir. İnsanın en önemli görevi Allah’a iman edip O’nu isim ve sıfatları ile tanımak ve O’na ibadet etmektir. İnsanı yaratan, evrenin en seçkin ve mükemmel varlığı yapan, yaşatan ve rızkını ve ihtiyaçlarını gideren Allah’tır. Buna karşı insan da Allah’a kulluk ve ibadet etmekle mükelleftir. Kur’an- Kerimde “ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat 56) Başka bir ayette de “Ey insanlar! sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin!” (Bakara 21) buyurmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de Allah insanı en güzel şekilde yarattığını belirtmiş ve ona sayısız nimet verdiğini vurgulamıştır. Bununla alakalı bir ayette “Biz insanı en güzel şekilde yarattık” (Tin 4)buyurmuştur. Başka bir ayette de  “(Resulüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren odur.
Ne az şükrediyorsunuz!”   (Mülk, 23)

Allah Telâ insana verdiği bu nimetlere mukabilde şükür istemektedir. Allah’ın verdiği nimetler insan ne kadar şükretse azdır.

“Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu
sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür.” 
(İbrahim Suresi, 34)

İnsan Allah ile ilişkisinde dua önemli bir yere sahiptir. Kul dua etmek için herhangi bir aracıya ihtiyacı yoktur. Allah doğrudan doğruya kulun dualarını işitir ve cevap verir. Kur’an-ı Kerim’de “Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” (Bakara 186)

Ayrıca kişi Kur’an-ı Kerim okuyarak ve ibadet ederek de Allah ile iletişim kurabilir.